Zvyšování kvality přípravy NDT personálu v Plzeňském kraji < Školení a kurzy < Home

Zvyšování kvality přípravy NDT personálu v Plzeňském kraji

ESF   ESF

Hlavní aktivitou projektu je příprava certifikovaného personálu pro kontrolní a inspekční činnost. Cílovou skupinou jsou zaměstnanci a zaměstnavatelé, zejména z řad MSP, kteří mají pracoviště na území Plzeňského kraje.

Hlavní nabízené směry kvalifikace a certifikace v tomto projektu jsou:
  • kvalifikace NDT personálu podle ISO 9712 v metodě UT1, UT2, PT1, PT2, MT1, MT2, VT2
    a) školení dle ISO 9712
    b) zkouška zajištěná společností QC
    c) certifikace zajištěná společností APC
  • kvalifikace Mezinárodní svářečský inspektor ve stupni IWI-B, IWI-S a IWI-C
  • vizuální kontrola svarů (metodicky dle EN ISO 17637)
  • semináře seznamující s problematikou NDT

Školení a kvalifikace nabízené v rámci těchto projektů jsou dotovaná z prostředku ESF za předpokladu, že přihlášen/á projde výběrovým řízením a kompletním kurzem. Podpora v rámci projektu je poskytovaná podle pravidla "de minimis". Nabízené kvalifikace mají omezenou kapacitu účastníků a celý projekt je také časově omezen. Při výběru účastníků bude rozhodující pořadí došlých přihlášek a naplnění požadavků grantového projektu.

TENTO PROJEKT JSOU SPOLUFINANCOVÁNY EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnanosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů
ATC Balteau Colenta Chemetall Kodak
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest
Positive SSL