Zvyšování odborné způsobilosti svářecích inspektorů < Školení a kurzy < Home

Zvyšování odborné způsobilosti svářecích inspektorů

ESF   ESF

Vážení kursisté, lektoři a zájemci o školení v rámci Jihomoravského kraje. Nabízíme školení v metodách MT, PT, RT. Zatím čekáme na prodloužení doby realizace projektu ze strany Krajského úřadu do 31.12.2007. Pokud by tomu však nebylo, máte zatím možnost, než upřesníme na stránkách atg.cz termín ukončení přijímaní přihlášek a realizace kurzů, přihlásit se do konce září 2007. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši účast. Času již mnoho nezbývá - využijte zvýhodněných cen a přihlaste se do kurzů ATG.


Cílem projektu je zvýšit znalosti a praktické dovednosti lektorů svářečských škol Jihomoravského kraje v problematice nedestruktivní kontroly a inspekce.


Školení a kvalifikace nabízené v rámci těchto projektů jsou dotovaná z prostředku ESF za předpokladu, že přihlášen/á projde výběrovým řízením a kompletním kurzem. Podpora v rámci projektu je poskytovaná podle pravidla "de minimis". Nabízené kvalifikace mají omezenou kapacitu účastníků a celý projekt je také časově omezen. Při výběru účastníků bude rozhodující pořadí došlých přihlášek a naplnění požadavků grantového projektu.

TENTO PROJEKT JSOU SPOLUFINANCOVÁNY EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnanosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů
ATC Balteau Colenta Chemetall Kodak
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest
Positive SSL