TIC Council – Testing, Inspection and Certification Council < Inspekční činnosti < Home

TIC Council – Testing, Inspection and Certification Council

Společnost ATG je členem mezinárodní asociace TIC Council, která reprezentuje přední celosvětové nezávislé třetí strany působící v oblasti zkušebnictví, inspekce a certifikace. ATG splňuje u svých zaměstnanců a partnerů požadavky dané asociací TIC Council v rámci plnění svého programu a návazných dokumentů:

Kontakt

Jako součást svého programu ATG zřídila linku pomoci za účelem toho, aby jak zaměstnanci, tak obchodní partneři mohli své připomínky hlásit, pokud:
 • Je nějaký dotaz či potřeba ujasnění z hlediska požadavků a plnění programového prohlášení ve směrnici G 30-01
 • Je znám, či je podezření na porušení zásad chování plynoucí z výše uvedených dokumentů
 • Je známo jakékoliv naléhání nebo přímo nabídka na uplácení, či jakékoliv výhody plynoucí z toho

ATG má zavedené mechanismy, aby mohla přijímat jak běžné informace, stížnosti či zpětnou vazbu, které se adresovaly na linku pomoci, s jejichž dalším postupem řešení bude společnost ATG vycházet dle vlastních instrukcí I 22-01.

Partneři

 • 3P Quality Services BV - se sídlem společnosti v Nizozemsku
 • QUEST - se sídlem společnosti v Indii
 • CUTECH Group - se sídlem společnosti v Singapuru
 • Socotec Oil&Gas - se sídlem společnosti ve Francii
 • International Technology Group - se sídlem společnosti v Uzbekistánu
 • Swiss Engineering Group - se sídlem společnosti v Ruské Federaci
 • Tianjin TECH Consulting Co. - se sídlem společnosti v Číně
 • Qtech Control Limited - se sídlem společnosti ve Spojeném Království
 • a další
ATC Balteau Colenta Chemetall Kodak
Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest
Positive SSL