Aktuality < O nás < Home

Aktuality

Seminář zkoušení těsnosti objektů pro skladování a dopravu nebezpečných látek

30 .05. 2023 ATG Vás zve na Seminář „Zkoušení těsnosti objektů pro skladování a dopravu nebezpečných látek“, který bude probíhat ve dvou termínech, 12.6.2023 a 30.8.2023 (vždy jeden den). Seminář je určen všem, kteří se potřebují zorientovat v problematice ověřování těsnosti a kontrolách technického stavu objektů pro skladování nebezpečných látek podle Vodního zákona 250/2001 Sb. a vyhlášky 450/2005 Sb. Pro podrobnosti kontaktujete naše oddělení školení: skoleni@atg.cz


ATG nově na českém trhu zastupuje izraelskou firmu NOVO DR

10 .03. 2022 ATG od 1.1. 2022 zastupuje na českém trhu izraelskou firmu NOVO DR, špičku v oboru digitální radiografie v NDT. Tato firma se specializuje na mobilní vybavení DR pro obory NDT a Security. Její přednosti jsou jednoduchost, spolehlivost, uživatelská přívětivost v práci jak s hardwarem, tak i softwarem. Jedná se o světoznámého a uznávaného výrobce/dodavatele technologii pro DR RT.

Základem je výběr z několika druhů detektorů a k tomu vlastní patentovaný vyhodnocovací software NOVO Touch Pro s množstvím užitečných funkcí jako je měření tlouštěk, stitching (spojování snímků manuální či automatické), SR (Spatial resolution), DWT (Double Wall Thickness) a další. To vše se zobrazením na tabletu, mobilu či notebooku s možnosti zesílení bezdrátového přenosu až na vzdálenost 3 km. Pro případ nemožnosti využít bezdrátové spojení je k dispozici kabelové připojení. Celá souprava, s množstvím různého užitečného příslušenství může být uložená v baťohu či přenosném kufru typu Pelican. Nezapomeňme také na profesionální podporu výrobce, která bude doplněná oporou v podobě odborníků z řad ATG.

Kontakt: sales@atg.cz nebo na tel. 733 595952 p.Markarjanc


Ing. Jiří Pitter

16 .01. 2022 S lítostí oznamujeme, že ve středu 12. ledna zemřel ve věku nedožitých 79 let náš kolega Ing. Jiří Pitter. Patřil mezi nejvýznamnější osobnosti v oblasti NDT v České republice. Většina z Vás se s ním mohla setkat jakožto s dlouholetým vedoucím certifikačních orgánů CDS/SVÚM a APC. Posledních 14 let působil v ATG, přičemž v posledních letech se věnoval koordinaci programů zkoušení způsobilosti, které pomohl nejen zavést, ale také rozšířit po celém světě.


zobrazit dokument  [4.73 MB]

AKTUALIZACE - Režim vstupu do budov společnosti ATG pro návštěvníky a účastníky kurzů a zkoušek zůstává od 1.11.2021 neměnný

29 .10. 2021 Vážení zákazníci, ochrana zdraví svých zákazníků a zaměstnanců je pro společnost ATG prioritou. Při jednáních i kurzech / zkouškách dochází k interakci více nezávislých skupin lidí z různých firem, která by za určitých okolností mohla představovat riziko pro šíření nákazy SARS-CoV-2. V zájmu zdraví návštěvníků i zaměstnanců společnosti ATG, za účelem minimalizace rizika šíření nákazy a v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví Vlády ČR MZDR-14601/2021-25/MIN/KAN, bodu 14 a přílohy Usnesení vlády č. 915 z 20. října 2021 proto ATG i nadále požaduje pro vstup do budov společnosti předložit (tj. poždavky pro vstup se nemění a jsou následující):
 • buď originál antigenního testu, ne staršího než 72 hodin s výsledkem „negativní“
 • nebo originál PCR testu, ne staršího než 7 dní s výsledkem „negativní“
 • nebo originál potvrzení zaměstnavatele o realizaci jednoho z výše uvedených testů podepsaný oprávněnou osobou zaměstnavatele
 • nebo originál národního certifikátu o dokončeném očkování starším než 14 dní
na recepci společnosti.

Výsledek samotestu a prohlášení o prodělané nemoci SARS-CoV-2 ne starší 180 dní není pro vstup do budov společnosti ATG akceptován! I nadále je také požadováno podepsání Čestného prohlášení návštěvníka pro všechny návštěvníky. Vzorové dokumenty Potvrzení zaměstnavatele a Čestného prohlášení naleznete v příloze této aktuality společně s platným Návštěvní řádem.


zobrazit dokument  [1.79 MB]

AKTUALIZACE - Režim vstupu do budov společnosti ATG pro návštěvníky a účastníky kurzů a zkoušek v době aplikace pandemického zákona

03 .08. 2021 Vážení zákazníci, ochrana zdraví svých zákazníků a zaměstnanců je pro společnost ATG prioritou. Při jednáních i kurzech / zkouškách dochází k interakci více nezávislých skupin lidí z různých firem, která by za určitých okolností mohla představovat riziko pro šíření nákazy SARS-CoV-2. V zájmu zdraví návštěvníků i zaměstnanců společnosti ATG, za účelem minimalizace rizika šíření nákazy a uspokojení požadavků Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví Vlády ČR proto ATG požaduje pro vstup do budov společnosti předložit:
 • buď originál antigenního testu, ne staršího než 72 hodin s výsledkem „negativní“
 • nebo originál PCR testu, ne staršího než 7 dní s výsledkem „negativní“
 • nebo originál potvrzení zaměstnavatele o realizaci jednoho z výše uvedených testů podepsaný oprávněnou osobou zaměstnavatele
 • nebo originál národního certifikátu o dokončeném očkování starším než 14 dní
na recepci společnosti.

Výsledek samotestu a prohlášení o prodělané nemoci SARS-CoV-2 ne starší 180 dní není pro vstup do budov společnosti ATG akceptován. I nadále je také požadováno podepsání Čestného prohlášení návštěvníka pro všechny návštěvníky. Vzorové dokumenty Potvrzení zaměstnavatele a Čestného prohlášení naleznete v příloze této aktuality společně s platným Návštěvní řádem.


zobrazit dokument  [1.79 MB]

ATG schváleno Cessna jako autorizovaná nezávislá NDI zkušební organizace

10 .05. 2021 ATG získalo schválení autorizované nezávislé NDI zkušební organizace. ATG s.r.o. splnilo požadavky CessnaCitation NDI Certification Program a je tak oprávněna k provádění inspekcí na letadlech Cessna Citation jako součást svých služeb v souladu s EASA Part 145 (D1).

This Toto schválení od Cessna Aircraft Company ie platné pro následující metody:
 • Radiogrická metoda
 • Metoda vířivých proudů
 • Ultrazvuková metoda
 • Kapilární metoda
 • Magnetická prášková metoda
 • Metoda zkoušení lepených spojů (Bondtesting)

 • zobrazit dokument  [158 kB]

Nový pokročilý ultrazvukový přístroj Sonatest VEO3 v prodeji

22 .04. 2021 Představujeme novinku od Sonatestu, nové VEO3 s dotykovou obrazovkou a živým TFM. Ve standardu konfigurace 32:128, možnost multiskenu PA, TFM a TOFD, vylepšené TFM a FMC (až 6 režimů najednou), stále se používá Linux, takže okamžitý náběh a plynulý chod bez sekání je samozřejmostí. Dotyková kapacitní obrazovka, kterou je možné ovládat i v rukavicích, tlačítkové ovládání zůstává i nadále. Více info na sales@atg.cz, příp. tel. 733595952 - p.Markarjanc


zobrazit dokument  [879 kB]

ATG i nadále poskytuje své produkty a služby, nyní s dodatečnými požadavky na vstup do budov společnosti

14 .03. 2021 Vážení zákazníci, naše společnost nepřerušila svoji činnost a i nadále nabízí své produkty a služby. Vzhledem k opatřením vydaným v rámci usnesení vlády ze dne 1.3.2021 a za účelem maximalizace ochrany zdraví návštěvníků i zaměstnanců společnosti jsme se rozhodli pro účely vstupu do budov společnosti ATG přistoupit k požadavku na prokázání se originálem antigenního či PCR testu s výsledkem „negativní“ na recepci společnosti. V souladu s požadavkem Vlády ČR na testování ve firmách tento výsledek testu nesmí být starší než 7 dní. Alternativně je možné předložit originál Potvrzení zaměstnavatele o realizaci testu podepsaný oprávněnou osobou zaměstnavatele. I nadále je také požadováno podepsání Čestného prohlášení návštěvníka. Vzorové dokumenty naleznete v příloze této aktuality.

V případě potřeby se obraťte na jednotlivá střediska naší společnosti.


zobrazit dokument  [1.07 MB]

Interpretace ATG k usnesení vlády ČR č. 1113 ze dne 4.11.2020

05 .11. 2020 Vážení zákazníci, naše společnost nepřerušila svoji činnost a i nadále nabízí své produkty a služby. Vzhledem k opatřením, vydaným v rámci posledního usnesení vlády č. 1113 ze dne 4.11.2020, jsou některé tyto služby nabízeny alternativní formou. V případě potřeby se o formě realizace jednotlivých služeb můžete informovat na jednotlivých střediskách společnosti. Alternativní forma provedení služby musí být vzájemně odsouhlasena se zákazníkem.

Společnost ATG již na začátku září zavedla a i nadále realizuje přísná hygienická opatření a omezila vstup a pohyb v prostorách společnosti za účelem ochrany zdraví zákazníků i zaměstnanců ATG.


Interpretace ATG k usnesení vlády ČR č. 1021 ze dne 12.10.2020

13 .10. 2020 Vážení zákazníci, naše společnost nabízí a i nadále realizuje činnosti v oblasti personální kvalifikace pro získání způsobilosti k výkonu povolání bez omezení.Žádné kvalifikace nejsou zrušeny.

Případné dotazy k plánovaným kvalifikacím směřujte na:

Společnost ATG již na začátku září zavedla a i nadále realizuje přísná hygienická opatření a omezila vstup a pohyb v prostorách společnosti za účelem ochrany zdraví kurzistů i vlastních zaměstnanců. Podrobné informace naleznete v návštěvním řádu společnosti (v přiloženém dokumentu).
zobrazit dokument  [713 kB]

Hlavním cílem společnosti ATG v současném období je zabezpečení zdraví klientů a zaměstnanců společnosti

30 .09. 2020 Vážení zákazníci, společnost ATG přistupuje k zpřísnění hygienických opatření za účelem maximalizace ochrany zdraví svých návštěvníků a zaměstnanců. Nejdůležitější zahrnují:

 • Řízený vstup do budovy pouze pro ohlášené návštěvy (přihlášené kurzisty)
 • Měření teploty termokamerou při vstupu do budovy
 • Vyčlenění speciálních prostor pro návštěvy, pro školení a zkoušky a oddělení administrativních prostor ATG pro minimalizaci vzájemné interakce
 • Vyčlenění toalet pro návštěvy a pro zaměstnance
 • Zajištění a řízení dostatečného odstupu mezi kurzisty (vzájemně) a lektorem
 • Zajištění dostatku desinfekce v každé učebně
 • Kontinuální sledování stavu všech osob (návštěvníků i pracovníků) pohybujících se v prostorách ATG (osoba v karanténě, či s rizikem kontaktu, nemá do prostor přístup, osoby podezřelé ze zhoršeného zdravotního stavu jsou z budov ihned vyloučeny)
 • Pravidelná desinfekce všech prostor, s důrazem na kontaktní plochy (kliky, stoly, ...)
Tyto body jsou v souladu s novým Návštěvním řádem společnosti po dobu mimořádných opatření MZČR. Pevně věříme, že uvedená opatření přispějí k pocitu bezpečí návštěvníků ATG.


zobrazit dokument  [713 kB]

Školení Plant Inspector COR 2 (Korozní technolog, stupeň 2) v novém termínu

25 .09. 2020 V termínu 2. – 13. 11. 2020 proběhne v Praze školení Plant Inspector COR 2 (Korozní technolog stupeň 2). Kurz je vhodný pro pracovníky provádějící rozsáhlejší činnost v oblasti protikorozní ochrany (údržba, inspekce, navrhování nových systémů ochrany proti korozi, řešení problémů vzniklých kvůli selhání protikorozní ochrany). Cena školení je 22.900,- Kč bez DPH (10 dní školení). V případě zájmu, prosím, kontaktujte školicí středisko – tel. 273 037 630, skoleni@atg.cz


Automatizované UT systémy světového výrobce ScanMaster

27 .07. 2020 Neustálý rozvoj naší společnosti a přání splnit očekávání našich zákazníků vedly k rozšíření naší nabídky o specializované systémy ScanMaster. Firma ScanMaster je přední světový dodavatel automatizovaných ultrazvukových inspekčních systémů pro širokou škálu průmyslových odvětví.

V České a Slovenské republice je firma ATG je výhradním distributorem produktů a řešení ScanMaster pro oblast:
 • UT defektoskopy pro kontrolu bodových svarů
 • Automatizované imerzní UT systémy pro aplikace v letectví
 • Automatizované UT systémy pro zkoušení trubek a plechů

Pro bližší informace o produktech ScanMaster nás kontaktujte na sales@atg.cz.

Mimořádné kurzy v průběhu prázdnin za zvýhodněnou cenu

15 .06. 2020 Vážení zákazníci, rádi bychom vás informovali, že během nadcházejících letních prázdnin společnost ATG, s.r.o. pořádá 5 mimořádných kurzů NDT se slevou 10% z ceny školení. Tyto mimořádné kurzy probíhají v následujících termínech:

 • MT1: 20. - 22. 7. 2020
 • MT2: 27. - 31. 7. 2020
 • PT1: 13. - 15. 7. 2020
 • PT2: 16. - 17. 7. 2020 a pokračování 20. - 22. 7. 2020
 • VT1+2: 13. - 17. 7. 2020
Pro přihlášení kontaktujte naše školicí středisko - skoleni@atg.cz.

Školicí a zkušební středisko ATG je opět schváleno certifikačním orgánem APC

21 .05. 2020 Vážení zákazníci, rádi bychom Vás informovali, že Školicí a Zkušební Středisko ATG je opětovně schváleno akreditovaným certifikačním orgánem APC. Díky tomuto schválení ATG v současné době nabízí ke svým kurzům dle ISO 9712 možnost získání akreditované certifikace od 4 certifikačních orgánů – APC, KIWA Inspecta, ReaktorTest a TUV Nord Czech, a to ve všech standardních metodách NDT a všech kvalifikačních stupních.

Uvedené schválení zahrnuje činnosti podle certifikačních schémat APC Std. 101 (NDT metody ET, LT, MT, PT, RT, UT, VT; stupeň 1, 2, 3), Std. 201 (UTT), Std. 202 (UTT dle ČSN ISO 20807) a Std. 301 (pro recertifikaci vycházející z dřívějšího státního kvalifikačního systému CSNZ (SVÚM)).

Školicí a Zkušebního Středisko ATG nabízí své služby na pobočkách v Praze a Plzni, u partnerů v Opavě a Brně (zajištěno výhradně lektory a zkušebními komisaři ATG) i tzv. „výjezdově“ u zákazníků (v případě naplnění minimálního počtu účastníků a uspokojení dalších požadavků).

Kontakty
 • Školicí Středisko ATG - Vladimíra Kohoutková, Dana Kukačková - TEL: + 420 731 471 892, EMAIL: skoleni@atg.cz
 • Zkušební Středisko ATG - Mgr. Martin Růžička, TEL: + 420 273 037 607, EMAIL: ruzicka@atg.cz

Firma ATG zahájila prodeje plochých detektorů ScanRay

15 .05. 2020 Firma ATG zahájila prodeje plochých detektorů zn. ScanRay. Známý světový výrobce je vyrábí přímo pro ATG, máme i vyhodnocovací software v češtině a zajišťujeme školení/servis.
Detektory zvládají záření až do 450 kV, příp. z Ir192, výsledek máte okamžitě k dispozici, buď na tabletu nebo v notebooku. Typ ScanRay 20 máme v ATG, předváděčka možná kdykoliv. Ostatní typy jsou na objednání s dodáním do cca 6 týdnů. Velmi zajímavé, zaváděcí, ceny jsou za kompletní vybavení v kufru, platí do 31.9.2020. Kontakt p. Markarjanc, markarjanc@atg.cz, tel. 733 59 59 52


zobrazit dokument  [940 kB]

Nabídka RTG panoramatické lampy FOKUS XP 200 za zvýhodněnou cenu

15 .04. 2020 ATG nabízí k prodeji zánovní RTG panoramatickou lampu FOKUS XP 200 s kabelovým ovládáním, tedy verze Cable. Bližší technické informace naleznete v přiloženém letáku. Lampa nebyla nikdy použitá v ostrém provozu, pouze za účelem předvedení.

Stav - bez známek používání
Součásti balení je:
 • RTG lampa, rozsah napětí 100 až 200 kW, výkon 300 W, ohnisko 1,3 x 3,5 mm dle EN, rozsah proudu 1,5 – 3 mA
 • Řídící jednotka Cable
 • Ovládací pult s displeji, 25 m. kabel (odnímatelný)
 • Napájecí kabel 240V, 2 m
 • Propojovací kabel RTG – ŘJ, 5 m
 • Přenosná rukojeť
 • 2x kufr
 • Dokumentace - manuál, přejímací protokol, CE

Na RTG lampu poskytujeme záruku 12 měsíců. Předvedení, odzkoušení před prodejem samozřejmosti.

Nabízená konečná cena za komplet je 460 000,- Kč bez DPH. Běžná doporučená cena je 575 000,- Kč bez DPH. Při rychlém jednání přidáme stativ – tripod s držákem pro FOKUS zdarma!!!

Bližší informace p. Markarjanc 733 595 952, markarjanc@atg.cz


zobrazit dokument  [854 kB]

ATG nepřerušuje svou činnost a ve všech oblastech činností poskytuje své služby i po dobu nouzového stavu

18 .03. 2020 Vážení zákazníci, v poslední době se množí dotazy, zda naše společnost stále nabízí své služby a na úroveň zabezpečení dostatečné ochrany pro své zákazníky proti šíření koronavirové infekce. Tímto bychom rádi všechny zákazníky informovali, že společnost ATG, s.r.o. v době nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR nepozastavila svojí činnost a ATG stále nabízí své služby - výrobu zařízení, NDT kontrolu i školení a zkoušek NDT personálu. V rámci toho byla ve společnosti ATG přijata řada bezpečnostních a hygienických opatření, především pak:

1) Řízený vstup do budovy pro minimalizaci pohybu cizích osob
2) Kontrola teploty návštěvníků i zaměstnanců pro zajištění vzájemné ochrany a zabránění vstupu rizikovým skupinám
3) Oddělení prostor (učeben, zasedacích místností) včetně toalet pro návštěvy a účastníky školení/zkoušek od zaměstnanců pro minimalizaci možného vzájemného nakažení
4) Zajištění dostatečného množství dezinfekce a hygienických pomůcek v návštěvních prostorách i na toaletách
5) Pravidelnou dezinfekci všech společných prostor a kontaktních ploch včetně klik, madel, zábradlí apod.
6) Opatření pro zajištění dostatečného odstupu pro jednotlivé účastníky školení a zkoušek navzájem a od lektora / zkušebního komisaře v učebnách
7) Pozastavení dodávek nebaleného občerstvení – tekutiny (voda, káva, čaj) jsou zajištěny hygienickou formou
8) V případě zajištění odpovídající bezpečnosti našich pracovníků jsme připraveni provádět činnost (např. školení) i v prostorách zákazníků.

Dále jsme připraveni poskytnout své kapacity pro všechny zákazníky a partnery, kteří v důsledku koronavirové infekce byli nuceni omezit svojí činnost prováděcího NDT personálu. ATG disponuje špičkovými odborníky s kvalifikací NDT Level 2 a 3 ve všech běžných kvalifikačních systémech (ISO 9712, SNT-TC-1A, EN4179/NAS 410) a NDT metodách (včetně specializovaných technik Phased Array, TOFD, Digitální a Počítačové Radiografie), kteří jsou nyní v důsledku snížené poptávky po kurzech k dispozici poskytnout Vám výpomoc. Pro více informací kontaktujte vedoucí oddělení Služeb NDT.


VT2 v Plzni

20 .09. 2019 Ve dnech 13. – 15. 1. 2020 se uskuteční mimořádné školení VT2dw podle EN ISO 9712 v Plzni. V případě zájmu nás kontaktujte na skoleni@atg.cz.


Školení a zkouška AWS/CWI – Certified Welding Inspector

21 .07. 2019 Společnost ATG s. r. o. je jediná společnost v ČR, kde je možno absolvoval školení a zkoušky CWI - kvalifikace svářečského personálu podle americké svářečské společnosti AWS – American Welding Society.

Školení pořádáme v termínu: 18. – 23. 11. 2019, zkouška následuje 25. 11. 2019 Uzávěrka přihlášek nejpozději: 30. 8. 2019!
Pro více informací o tomto školení nás prosím kontaktujte – skoleni@atg.cz, tel.: 273 037 630.

UT-TOFD od 19. – 23. 8. 2019 (mimořádný termín)!

25 .06. 2019 Od 19. do 23. 8. 2019 poběží mimořádný termín školení UT-TOFD. Pro více informací o kurzu prosím volejte na tel. 273037630 nebo pište na skoleni@atg.cz


Pozvánka na CONTROL 2019

16 .04. 2019 Rádi bychom vás pozvali na tradiční mezinárodní veletrh zajištění kvality CONTROL 2019 odehrávající se ve Stuttgartu v termínu 7. – 10.5. 2019, navštivte nás v hale 6, stánek 6516 https://www.control-messe.de/en/

Přijďte se dozvědět více o novinkách od ATG, např. o úspěšném zařízení pro ET kontrolu leteckých kol WHEELTESTER AWT 950 NG, nebo o vývoji ATG v oblasti plně automatických systémů iVT-B1 pro detekci různých povrchových vad ložiskových komponent s využitím speciálních kamer a strojového učení.

V případě zájmu o volnou vstupenku kontaktujte obchodní oddělení na e-mailu sales@atg.cz

Umíme ověřovat ultrazvukové sondy

23 .01. 2019 Nově nabízíme ověřování charakteristik ultrazvukových sond - imersních i kontaktních podle ČSN EN 12668-2 a ASTM E 1065. K tomu slouží nový 5-ti osý manipulátor: ATG UZM-CAL.

Měření zahrnuje ověření:
 • doby trvání impulsu
 • střední frekvence / vrcholové frekvence a šířky frekvenčního pásma

 • Ověření imersních sond se provádí na přesném, laboratorním 5-osém manipulátoru ATG UZM-CAL s maximálním ohniskovou vzdáleností ve vodě 205 mm.
  Více informací Vám rádi poskytnou naši obchodníci.
  zobrazit dokument  [230 kB]

  Ing. Václav Bízek, CSc.

  04 .01. 2019 S lítostí oznamujeme, že v pondělí 3. ledna zemřel ve věku 85 let náš kolega. Patřil mezi nejvýznamnější osobnosti v oblasti NDT v České republice.

  Václav se specializoval především na rentgenovou a vizuální metodu. Jako lektor a komisař kvalifikoval stovky odborníků na defektoskopii.
  zobrazit dokument  [149 kB]

  PF 2019

  17 .12. 2018 Veselé vánoce a šťastný nový rok Vám přeje tým ATG !


  zobrazit dokument  [3.19 MB]

  Mimořádný kurz IWI-S, IWI-C od 7. 1. 2019!

  14 .11. 2018 V termínu 7. – 25. 1. 2019 se uskuteční v mimořádném termínu kurz
  IWI-S - Mezinárodní svářečský inspektor (Standard) a
  IWI-C - Mezinárodní svářečský inspektor (Comprehensive).

  V případě zájmu a pro více informací kontaktujte, prosím, kancelář školení ATG:
  tel. 273 037 630, skoleni@atg.cz

  ATG s.r.o. je zlatý sponzor konference ASME PVP 2018 v Praze

  04 .07. 2018 ATG s.r.o. je zlatým sponzorem, vystavovatelem a přednášejícím na mezinárodní konferenci ASME PVP 2018 konané 16. - 20.7. 2018 v Praze. ASME PVP 2018 je jednou z nejdůležitějších odborných konferencí tohoto roku směřovaných k procesu výroby a užívání tlakových nádob. ASME PVP 2018 soustřeďuje pro výměnu názorů a zkušeností přední odborníky pro návrh, výrobu a užívání tlakových zařízení s využitím kódu ASME BPVC.

  ATG s.r.o. se prezentuje několika příspěvky i stánkem. Hlavní prezentací ATG je představení nového kvalifikačního systému ASME ANDE-1 ve srovnání s ISO9712. ASME ANDE-1 by mohl podstatně zvýšit kvalifikační úroveň NDT a inspekčních pracovníků nejen v sektoru tlakových zařízení.

  Navštivte nás na stánku č. 25, 26!

  RTG lampy FOKUS - lehké, napájení i na 24V !

  20 .06. 2018 Představujeme novinku na evropském trhu s průmyslovými RTG zdroji - lampu FOKUS, jak přímou XD, tak i panoramatickou XP. Mají malé rozměry, nízkou hmotnost a možnost napájení z více zdrojů, včetně AKU baterií.

  Na výběr jsou dva druhy ovládacích panelů - dálkově ovládané RC nebo kabelové.
  Zveme zákazníky k nezávazné prohlídce RTG lampy FOKUS přímo do firmy ATG, které se konají každé pondělí, vždy po předchozí tel. dohodě na tel. 733 595 952 p. Markarjanc.
  Více informací v přiloženém souboru PDF.
  zobrazit dokument  [751 kB]

  AATNA - služby pro atomové elektrárny

  22 .05. 2018 ATG s.r.o. založila s partnery (ALTA, ALVEL, TÜV NORD Czech) odbornou agenturu AATNA. Hlavním cílem je technická podpora dodavatelů ROSATOMu, při výstavbě nových jaderných bloků v Evropě (např. Finsko a Maďarsko) a dále v Turecku, Egyptě, Jordánsku).

  Dodavatelé produktů a služeb, schválení podle ROSATOMu, se na nás mohou spolehnout v otázkách: svařování, nedestruktivního či destruktivního zkoušení, řídicích systémů jaderných i nejaderných technologických systémů, PED, ASME, jaderného paliva, hodnocení bezpečnosti, řízení kvality produktů a služeb.

  Naše služby zahrnují i subdodavatelské supervize a inspekce, technické konzultace a licencování jaderných zařízení, nebo porovnání ruských norem a standardů s evropskou legislativou.

  Více na: AATNA.org

  AATNA - služby pro atomové elektrárny

  22 .05. 2018 ATG s.r.o. založila s partnery (ALTA, ALVEL, TÜV NORD Czech) odbornou agenturu AATNA. Hlavním cílem je technická podpora dodavatelů ROSATOMu, při výstavbě nových jaderných bloků v Evropě (např. Finsko a Maďarsko) a dále v Turecku, Egyptě, Jordánsku).

  Dodavatelé produktů a služeb, schválení podle ROSATOMu, se na nás mohou spolehnout v otázkách: svařování, nedestruktivního či destruktivního zkoušení, řídicích systémů jaderných i nejaderných technologických systémů, PED, ASME, jaderného paliva, hodnocení bezpečnosti, řízení kvality produktů a služeb.

  Naše služby zahrnují i subdodavatelské supervize a inspekce, technické konzultace a licencování jaderných zařízení, nebo porovnání ruských norem a standardů s evropskou legislativou.

  Více na: AATNA.org

  Pozvánka na seminář se Sonatestem

  14 .05. 2018 ATG s.r.o. ve spolupráci s britským výrobcem SONATEST bude pořádat dne 23.5. v Praze NDT seminář, zaměřený na ultrazvukové zkoušení.

  Na semináři budeme prezentovat aktuální nabídku a novinky firmy Sonatest v oblasti UT. K praktickým testům bude dostatek UT přístrojů, jak konvenčních Masterscan a Sitescan, tak i TOFD a PA – přístroje PRISMA a VEO+.

  Prezentovány budou i různé typy UT tloušťkoměrů značky Sonatest.

  V případě zájmu kontaktujte p. Markarjance na emailu markarjanc@atg.cz, nebo na tel. 733 595952.
  Počet míst je omezen!!! Pozvánka zde.

  Přijďte za námi na CONTROL

  16 .04. 2018 Vážení obchodní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na 32. ročník mezinárodního veletrhu CONTROL, který se koná v německém Stuttgartu ve dnech 24. - 27. dubna 2018. Rádi Vás uvítáme na expozici společnosti ATG na stánku č. 6522 v hale 6.

  Přijďte nás navštívit, chcete-li se dozvědět o:
 • největší MPI lince na světě
 • velmi lehké přenosné rentgenové jednotce
 • kompletním sortimentu MPI a FPI a dalších linek

 • Mimořádný kurz UT / Phased Array

  13 .04. 2018 V termínu 14. – 18.5.2018 se uskuteční školení UT Phased Array. Zatím máme volná místa. V případě zájmu kontaktujte skoleni@atg.cz.


  UT3 školení - speciální nabídka v termínu 23.4. - 27.4.2018

  28 .03. 2018 V termínu 23. – 27.4.2018 pořádáme školení Ultrazvukové zkoušení UT, stupně 3 podle normy ČSN EN ISO 9712. Nabízíme Vám využití zbývajících volných míst na tomto kurzu se slevou 7 % z ceny školeného. V případě zájmu kontaktujte školicí středisko


  NOVINKA – STACIONÁRNÍ UV LED LAMPY

  13 .02. 2018 Firma A T G s.r.o vyvinula nové stacionární UV LED lampy, které naleznou využití na stabilních pracovištích nebo jako součást magnetizérů, penetračních linek, magnetických a penetračních systémů.

  Informace naleznete na www.atg.cz v sekci PT a MT metoda. Kontaktujte nás a domluvte si bezplatnou zápůjčku. Můžete také využít výhodných zaváděcích cen pro rok 2018.
  zobrazit dokument  [1.38 MB]

  Školení v týdnech se státními svátky ve speciálním režimu

  12 .02. 2018 Výuka kvalifikačních kurzů, které probíhají v týdnech se státními svátky, tj.: 30. 3., 2. 4., 1. 5., 8. 5., 28. 9. 2018, bude probíhat tak, aby to pro Vás bylo co nejefektivnější!

  Výuka bude hodinově přizpůsobena tak, aby byl splněn minimální počet požadovaných hodin výuky a současně tak, abychom neomezovali klienty, kteří chtějí čerpat v daném týdnu dovolenou.

  Např. v květnu, kdy státní svátky připadají na úterý, začne výuka až ve středu a počet vyučovacích hodin bude průběžně navýšen tak, abychom splnili požadavky kvalifikačních norem.

  V případě dotazů prosím kontaktujte školicí středisko ATG na tel. +420 273 037 630, nebo e-mail: skoleni@atg.cz.

  RTG lampy Balteau speciální nabídka

  17 .01. 2018 Ve spolupráci s firmou Balteau NDT prodlužujeme speciální nabídku – při zakoupení RTG lampy Balteau obdržíte ovládací pult s unikátní jednotkou Hand-X místo klasického ovládání.

  Jednotka Hand-X umožňuje až 8 hodinové bezdrátové ovládání RTG lampy na vzdálenost cca 100 m. Nabídka platí do 31.3.2018, možnost odzkoušení v ATG Praha - Letňany.
  zobrazit dokument  [679 kB]

  UT Phased Array - školení 15. ledna !

  04 .01. 2018 V termínu 15. – 19. 1. 2018 pořádáme mimořádné školení UT – metoda Phased Array.

  V termínu 15. – 19. 1. 2018 pořádáme mimořádné školení UT – metoda Phased Array, v případě zájmu nás prosím kontaktujte na kukackova@atg.cz, příp. tel. 273 037 630.

  Pozvánka na aerosalon MAKS 2017, Moskva

  14 .07. 2017 Vážení obchodní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na mezinárodní aerosalon MAKS 2017, který se koná v Moskvě ve dnech 18. - 23. července 2017. Rádi Vás uvítáme na expozici společnosti ATG u stánku č. 26 v pavilonu D3.


  zobrazit dokument

  Photogallery - ATG celebrated 25 years!

  08 .06. 2017 In May 2017, company ATG celebrated 25th anniversary. On this occasion we have organized the international NDT conference, taking place in wonderful Kaiserstein palace in Prague center. ATG with main bussiness partners presented their newest achievements and development in NDT.  Evening program was situated on the Vltava river, on a steamboat cruise with more than 200 people. Sunny weather, live music and lots of excellent food and drinks helped to a good mood and unforgettable experience. Another part of the conference took place in the ATG facility, where presentations were focussed on specific solutions of NDT with hands-on activities.
  zobrazit dokument  [3 kB]

  Fotogalerie - ATG oslavila 25 let !

  08 .06. 2017 V květnu 2017 firma ATG oslavila výročí 25 let od svého založení. Při této příležitosti jsme uspořádali mezinárodní NDT konferenci, kde ATG s nejvýznamnějšími obchodními partnery prezentovali novinky a vývoj ve světě NDT, a to v nádherných prostorech Kaiserštejnského paláce v Praze.

  Večerní program vyplnila plavba na největší pražské výletní lodi Europé, které se účastnilo více než 200 hostů. Slunečné počasí, živá hudba a spoustu dobrého jídla a pití přispěla k výborné náladě a nezapomenutelným zážitkům.

  Další část konference se konala v prostorech firmy ATG, v Praze Letňanech, která byla více zaměřená na odborná řešení problematiky NDT. Zde proběhly jak teoretické přednášky, tak i praktické ukázky různých metod zkoušení.
  zobrazit dokument  [4 kB]

  Pozvánka na výstavu Control 2017, Stuttgart

  28 .04. 2017 Vážení obchodní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na 31. ročník mezinárodního veletrhu CONTROL, který se koná v německém Stuttgartu ve dnech 9. - 12. května 2017.

  Rádi Vás uvítáme na expozici společnosti ATG u stánku č. 6610 v hale 6.

  Přijďte nás navštívit, chcete-li se dozvědět více o ‘pravděpodobně‘ největší MPI lince na světě.
  zobrazit dokument  [167 kB]

  Výpadek telefonní ústředny a emailů

  20 .01. 2017 Velmi se omlouváme za dočasné omezení a výpadky pevných telefonních linek v ATG a emailové komunikace. Od 20.-24. ledna 2017 probíhá modernizace serverovny společnosti. V případě výpadku volejte mobilní linky pracovníků ATG.


  Výpadek telefonní ústředny a emailů

  20 .01. 2017 Velmi se omlouváme za dočasné omezení a výpadky pevných telefonních linek v ATG a emailové komunikace. Od 20.-24. ledna 2017 probíhá modernizace serverovny společnosti. V případě výpadku volejte mobilní linky pracovníků ATG.


  Změna adresy pobočky ATG Plzeň

  26 .04. 2016 Od 1.5. bude pobočka ATG Plzeň oficiálně sídlit na adrese:
  VTP Plzeň
  Teslova 1203/3
  301 00 Plzeň
  Více informací naleznete na www.6thriver.cz


  Vizuálka v Ostravě - od 13. 6. 2016

  15 .04. 2016 Oznamujeme nový termín školení VT2 a VT2dw, který poběží v ATG Ostrava. Využijte tento termín, další školení VT budou v Ostravě až po letních prázdninách.

  Termíny | ATG Ostrava:
  - VT2 13. 06. - 17. 06. 2016
  - VT2dw | ATG Ostrava: 13. 06. - 15. 06. 2016

  Pro předběžnou rezervaci kontaktujte naše Školicí středisko ATG: skoleni@atg.cz, nebo na tel: 273 037 630. Všechny ostatní termíny uvádíme vKalendáři kurzů 2016

  Pozvánka na výstavu Control 2016, Stuttgart

  07 .04. 2016 Vážení obchodní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na 30. ročník mezinárodního veletrhu CONTROL 2016, který se koná v termínu 26.4. - 29. 4. 2016 v Německém Stuttgartu. Na Vaši návštěvu se budeme těšit na expozici společnosti ATG a to u stánku č. 1955 v hale 1.

  Zde budeme prezentovat vlastní řešení zařízení a systémů pro NDT (nedestruktivní zkoušení), včetně zákaznických řešení.
  zobrazit dokument  [233 kB]

  Změna termínů školení kurzů Vizuální kontroly

  26 .02. 2016 Rádi bychom Vás upozornili na změny termínů v kalendáři kurzů. Aktuálně se můžete přihlašovat na plzeňský kurz VT2dw v termínu 21. - 23. března 2016. Nový termín nabízíme i pro školení v metodě VT 2 dle EN ISO 9712 v Praze. Z důvodu uzákonění Velkého pátku jako svátku jsme se rozhodli kurz VT2 přesunout na termín 14. - 18. března 2016. Věříme, že si z naší široké nabídky kurzů vybere každý. V případě zájmu o jakýkoliv náš kurz nám prosím zašlete vyplněnou předběžnou přihlášku.


  Nový kurz Měření tlouštěk pomocí ultrazv. tloušťkoměrů dle ISO 20 807

  01 .02. 2016 Dle změny požadavků ČIA dochází od 1. 1. 2016 ke změnám v oblasti akreditovaného certifikátu UTT. Celá kvalifikace UTT přechází pod ČSN EN ISO 20807, a proto chcete-li si nechat vystavit akreditovaný certifikát, je nutné absolvovat dvoudenní školení. Dvoudenní školení bude oproti jednodennímu školení zaměřeno více na praktickou část.

  Máte-li zájem o akreditaci, lze u nás absolvovat dvoudenní školení UTT v nejbližších termínech:
  • 16. 02. – 17. 02. 2016 Ostrava
  • 28. 03. – 29. 03. 2016 Praha
  • 03. 05. – 04. 05. 2016 Praha
  • 17. 05. – 18. 05. 2016 Ostrava
  Cena za školení 5000,- Kč bez DPH / 2 denní školení včetně skripta zapůjčení materiálů a vybavení a pomůcek.

  LT2HS školení vodní zákon -11%

  06 .11. 2015 Nabízíme Vám nyní cenové zvýhodnění na blížící se školení LT2HS, které plánujeme v termínu: 30. 11. - 2. 12. 2015, v Praze.

  Ihned po školení bude následovat závěrečná zkouška, tzn. dne 3. 12. 2015.

  Kurz je určen pro kontrolory těsností potrubí a nádrží (”vodní zákon”). Je zaměřen na teoretické i praktické seznámení s problematikou kontroly těsností u zařízení pracujících s nebezpečnými látkami dle "vodního zákona" a se zásadami pro zjišťování jejich technického stavu. Jde především o metody měření změny tlaku tekutiny a bublinkovou metodu, včetně použití vakuové komůrky.

  Zvýhodněná cena:
  - 3 dny školení: 8.900 - 10% = 7990,- - 1 den zkouška: 9.900,- bez DPH - certifikace je možná v systému ISO 9712 u ATG CERT, TÜV Nord, Reaktortest, příp. dalších certifikačních orgánů

  Pro objednávku těchto školení kontaktujte neprodleně Školicí středisko ATG: skoleni@atg.cz nebo telefonicky: +420 273 037 630.
  Těšíme se na Vás.

  ATG Special Process House získal akreditaci NADCAP pro svůj FPI proces

  25 .10. 2015 ATG special Process House v říjnu získal akreditaci NADCAP pro FPI a aplikaci vodou smytelného penetrantu. Nový FPI proces nabízí zákazníkům profesionální a zkušený NDT personál a špičkové přístrojové vybavení vyrobené přímo ATG.

  FPI stále má volné kapacity pro NDT zkoušení různých leteckých a automobilových součástí s maximálním průměrem 2 m. V případě zájmu neváhejte kontaktovat naše Obchodní oddělení pro více informací.
  zobrazit dokument  [96 kB]

  Školení UT2 a RT2 - 15% v červnu 2015

  08 .06. 2015 Vážení přátelé, nabízíme Vám nyní cenové zvýhodnění na blížící se kurzy UT2 a RT2, které budou zahájeny 15. června 2015 v budově ATG s.r.o. v Praze, Beranových 65 - Letňany.

  Jedná se o kvalifikaci podle normy ISO 9712 (dříve EN 473), ve stupni 2. Abyste mohli absolvovat toto školení, musíte mít platnou kvalifikaci UT1 nebo RT1 podle zmiňované normy ISO 9712.

  Přesné termíny školení - celkem 10 dnů:
  1. týden (5 dnů) = 15. 06. - 19. 06. 2015
  2. týden (5 dnůú = 22. 06. - 26. 04. 2015

  Cena školení - 15%:
  UT2 = sleva 3.000 Kč tj. cena po slevě: 17.000 Kč.
  (Běžná cena školení v metodě UT, stupeň 2 – 10 dnů: 20 000 Kč bez DPH.)
  RT2 = sleva 3.135 Kč tj. cena po slevě: 17.765 Kč.
  (Běžná cena školení v metodě UT, stupeň 2 – 10 dnů: 20 900 Kč bez DPH.)
  Cena je včetně skript, zapůjčení norem, přístrojového vybavení, spotřebního materiálu a pomůcek v rámci školení. Cena nezahrnuje zkoušku a certifikaci, které si můžete dohodnout s nezávislým certifikačním orgánem ATG CERT - www.atgcert.cz.

  Pracovníci, kteří získají kvalifikaci ve stupni 2 mohou již provádět a řídit NDT zkoušení podle NDT postupů, podle požadovaných norem a předpisů, jsou již zodpovědní za vyhodnocení výsledků NDT zkoušek a mohou vypracovávat NDT instrukce pro provádění zkoušek a vystavovat reporty.

  Pro objednávku těchto školení kontaktujte neprodleně Školicí středisko ATG: skoleni@atg.cz nebo telefonicky: +420 731 471 892.
  Těšíme se na Vás.

  AWS – Certified Welding Inspector - termín školení a zkoušky

  01 .06. 2015 Rádi bychom Vás informovali o plánovaném školení a zkoušce na kvalifikaci: Certified Welding Inspector (certifikovaný svářečský inspektor), podle požadavků AWS – American Welding Society.


  zobrazit dokument  [600 kB]

  Mimořádné kurzy LT 2B a UT Phased Array

  27 .04. 2015 LT 2 B – zkoušení těsnosti metodu změny tlaku
  Termín školení: od 15.6. 2015 – 17.6. 2015 všeobecná část LT2, pokračuje 22.6. –26.6. 2015 specifická část LT2B
  Zvýhodněná cena: 18 480,- Kč bez DPH (standardně 21000,- Kč bez DPH)

  Kurz UT 2 Phased Array
  Nadstavba speciální techniky pro absolventy školení metody ultrazvukové stupeň 2

  Termín školení: 29.6.2015 – 3.7. 2015
  Cena: 13 700,- Kč bez DPH


  Nová kvalifikace VT2dt – vizuální zkoušení bezešvých trubek

  20 .04. 2015 Pokud potřebujete kontrolovat při vašich činnostech bezešvé trubky – je to pro vás a vaše kolegy ideální kvalifikace! Školení trvá 3 dny (24 hod) + 1 den zkouška (8hod). Podle EN ISO 9712, stupeň 2, sektor „t“-trubky. Cena školení: 6.400,- Kč bez DPH. Kompletní informace naleznete v přiloženém PDF.


  zobrazit dokument  [114 kB]

  Sp-Arc – skener pro ultrazvukovou kontrolu trubek

  09 .03. 2015 Firma Phoenix ISL představila nový nástroj pro kontrolu tloušťky stěn feritických trubek malých průměrů. Skener umožňuje snadné a rychlé podélné skenování v širokém rozsahu až 120° (pro trubky o průměrech 1 až 2 palce) pomocí tvarovaných Phased Array sond.

  Magnetická kolečka skeneru lze jednoduše přizpůsobit průměrům v rozsahu od 1 do 4 palců. Pro tyto průměry jsou dodávány kryty sondy vybavené irigací a pěnovým těsněním s malým třením pro minimalizaci opotřebení. Mezi volitelné příslušenství skeneru patří 16 či 32 měničové PA sondy, nebo například vodní pumpa.
  zobrazit dokument

  McXRay – nová kompaktní radioskopická jednotka

  24 .11. 2014 Nová kompaktní radioskopická jednotka McXRay je navržena pro rychlou radioskopickou inspekci jednotlivých dílů nebo malých sérií odlitků, svařenců, plastů nebo jiných dílů. Komplexní jednotka McXRay nachází uplatnění například ve výrobě, vývoji nebo kontrole jakosti, kde je důležitější vysoká kvalita obrazu a všestrannost použití než rychlost a automatizace sériové kontroly.


  zobrazit dokument

  Pozvánka na 11. mezinárodní konferenci ECNDT, Praha

  29 .09. 2014 Vážení obchodní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na 11. mezinárodní konferenci ECNDT, která se koná v termínu 6.10. - 10. 10. 2014 v Praze. Na Vaši návštěvu se budeme těšit na expozici společnosti ATG a to u stánku č. 29, v druhém patře Kongresového Centra Praha. Součástí bude prezentace vlastního řešení pro NDT (nedestruktivní zkoušení), včetně zákaznických řešení.


  zobrazit dokument  [884 kB]

  ATG je nyní schváleno Ruským NANDTB podle EN 4179

  11 .09. 2014 ATG získalo po schválení Rosaviacija (visí to webu) take schválení Ruským NANDTB podle EN 4179. Toto schválení umožňuje plnou kvalifikaci NDT personálu pro aplikace v aerospace industry podle EASA Part 21 a 145.


  zobrazit dokument  [1.29 MB]

  Změny termínů školení - oznámení

  14 .05. 2014 Dovolujeme si Vás informovat o změně některých termínů kurzů v naše termínovém kalendáři: Basic (Praha), VT2dw (Ostrava), VT2 (Ostrava), MT1+2 (Ostrava), PT3 (Praha)

  - Školení Basic (Praha) 19.5. - 23.5. - je z organizačních důvodů přesunut na termín 2.6. - 6.6. 2014
  - Školení VT 2 dw (Ostrava) z 16.6. - 18.6. - je z organizačních důvodů posunut na termín již 4.6. - 5.6. 2014
  - Školení VT 2 (Ostrava) proběhne v mimořádném termínu 16.6 - 20.6. 2014
  - Školení MT 1+2 (Ostrava) proběhne v mimořádném termínu 23.6. - 27.6. 2014 a pokračuje 30.6. - 2.7.2014
  - Školení PT3 (Praha) 29.10 - 31.10. 2014 je z organizačních důvodů posunut na termín 3.11. - 5.11. 2014

  Děkujeme za pochopení, těšíme se na setkání s Vámi na našich kurzech!

  Pozvánka na výstavu Control 2014, Stuttgart

  09 .04. 2014 Vážení obchodní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na 28. ročník mezinárodního veletrhu CONTROL 2014, který se koná v termínu 6.5. - 9. 5. 2014 v Německém Stuttgartu. Na Vaši návštěvu se budeme těšit na expozici společnosti ATG a to u stánku č. 1912 v hale 1.

  Zde budeme prezentovat vlastní řešení zařízení a systémů pro NDT (nedestruktivní zkoušení), včetně zákaznických řešení. Budete také mít možnost se seznámit se zcela unikátními zařízeními a systémy pro sériové i laboratorní zkoušení netěsností od amerického výrobce ATC Inc. (www.atcinc.net). Naše společnost ATG, s.r.o. je exkluzivním distributorem a servisním střediskem ATC Inc. pro celou Evropu.

  Nabídka mimořádného termínu VT 2 dw v Plzni

  25 .02. 2014 Nabízíme mimořádný termín kurzu VT 2 dw (přímá vizuální kontrola svarů dle ISO 9712), který se uskuteční Plzni v termínu 24. 03. 2014 - 26. 03. 2014.


  ATG schváleno Ministerstvem dopravy Ruské Federace

  13 .01. 2014 Společnost ATG byla schválena Ministerstvem dopravy Ruské Federace, jako garant kvalifikace NDT personálu v oblasti letectví pro celkem 11 metod.

  Všechny nabízené kvalifikační programy, stejně jako vybavení školicích středisek, splňují požadavky podle EASA part 145.007 a také požadavky FAA (Federal Air Transport Agency) i FAR (Federal Aviation Requirements).
  zobrazit dokument  [925 kB]

  ATG akreditováno pro zkoušení způsobilosti

  07 .12. 2013 Český institut pro akreditaci, o.p.s. vydal pro ATG s.r.o. dne 15. 11. 2013 Osvědčení o akreditaci č. 627 / 2013 pro samostatný útvar "Poskytovatel zkoušení způsobilosti ATG" č. 7012 (zkratka PZZ ATG).

  Udělená akreditace se vztahuje na poskytování programů způsobilosti v oblasti nedestruktivního zkoušení pro NDT metody ET, LT, MT, PT, RT, UT a VT. Akreditace byla udělena na základě splnění požadavků ČSN EN ISO/IEC 17043.
  Pro rok 2014 jsou vypsány dva programy zkoušek způsobilosti a to pro metody: MT, UT.

  Do těchto programů je třeba se přihlásit do 15. 01. 2014.
  zobrazit dokument  [933 kB]

  ATG akreditováno pro zkoušení způsobilosti

  07 .12. 2013 Český institut pro akreditaci, o.p.s. vydal pro ATG s.r.o. dne 15. 11. 2013 Osvědčení o akreditaci č. 627 / 2013 pro samostatný útvar "Poskytovatel zkoušení způsobilosti ATG" č. 7012 (zkratka PZZ ATG).

  Udělená akreditace se vztahuje na poskytování programů způsobilosti v oblasti nedestruktivního zkoušení pro NDT metody ET, LT, MT, PT, RT, UT a VT. Akreditace byla udělena na základě splnění požadavků ČSN EN ISO/IEC 17043.
  Pro rok 2014 jsou vypsány dva programy zkoušek způsobilosti a to pro metody: MT, UT.

  Do těchto programů je třeba se přihlásit do 15. 01. 2014.
  zobrazit dokument  [933 kB]

  Sleva na kurz MT I+II (ISO 9712)

  22 .11. 2013 Rádi bychom Vám nabídli výhodnější cenu pro blížící se kurz MT I+II o 10%! Termín: 2.-4.12. (I) + 9.-13. 12. 2013 (II)

  Pokud se přihlásíte na tento kurz, získáte jej od dnešního dne o 1530 Kč levněji, tj. za cenu 13.770,- Kč (bez DPH). Těšíme se na Vaši účast!

  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for cz/pdf/katalogy/UT/prisma_series.pdf in /home/html/atg.cz/public_html/functions.php on line 9

  Nový ultrazvukový defektoskop Prisma

  03 .11. 2013 Skvělý designu, vynikající výkon a flexibilita. Jedná se o high-end ultrazvukový defektoskop s funkčností Phased Array. Všechny modely jsou rozšiřitelné o metodu TOFD! Pro více informací o technologiích v metodě Phased Array, kontaktujte Jana Buláka +420 603 707 408.


  zobrazit dokument  [0 kB]

  Změna obchodního názvu produktů Overcheck

  19 .10. 2013 Rádi bychom vás tímto informovali, že na základě rozhodnutí firmy Chemetall GmbH. budou níže uvedené produkty řady Overchek dále na trhu pokračovat pod novými obchodními značkami CHECKMOR, LUMOR a SUPRAMOR. Prosíme, věnujte proto pozornost přiloženému dokumentu na našich stránkách.


  zobrazit dokument  [142 kB]

  ZMĚNA TELEFONNÍCH KONTAKTŮ !

  04 .09. 2013 Vážení obchodní přátelé, společnost ATG, s.r.o. má nyní nová telefonní čísla. Komunikace s námi teď bude mnohem rychlejší. Hlavní telefonní čísla jsou …

  Telefonní linka je +420 273 037 xxx:

  Inspekce (Ing. Jan Švub): 650
  Sekretariát (Anna Dušková): 611
  Účtárna (Alena Mátlová): 604
  Obchodní oddělení (Kateřina Blažková): 612
  Kvalita (Kamil Veverka): 609
  Školení (Vladimíra Kohoutková): 630
  Služby NDT (Ing. Václav Jandura, Ph.D.): 620
  ATG CERT (Mgr. Martin Růžička): 607
  Výroba (Ing. Zdeněk Ždimera): 640
  Nákup (Ing. Jiří Zavadil): 642

  Děkujeme za pochopení.

  CFM56-3C1 – letecký motor od firmy SNECMA v ATG pro vás!

  19 .08. 2013 V rámci zkvalitňování výuky, zejména praktické části tzv. „leteckých školení“ dle NAS 410, jsme pro Vás zakoupili jeden ze světově nejpoužívanějších leteckých motorů od firmy SNECMA řady CFM56-3C1.

  Jedná se o motor, jenž byl používán na letadle BOEING 737. Jednotlivé díly motoru budou sloužit k výukovým účelům, zejména praktických částí metod PT, MT, ET a UT.

  Věříme, že Vám toto vybavení, společně s výukou vedenou profesionálními lektory L III pomůže lépe chápat problematiku NDT zkoušení leteckých motorů již v raném stádiu výuky.

  Změna termínů kurzů v Ostravě a Plzni a požadavkků pro kvalifikaci IWI a NDT L3

  30 .05. 2013 Rádi bychom Vám oznámili, že jsme vypsali nové 2 kurzy
  • PT 1+2 – mimořáný kurz konaný v Ostravě: 19.6. – 28.6. 2013 – pozor poslední volná místa !
  • VT 2 – mimořáný kurz konaný v Praze: 4.11. – 8.11. 2013

  Byl změněn termín pro kurz VT 2 konaný v Plzni
  VT 2 – termín posunut ze 4. 11. – 8. 11. na 29. 11. - 1. 11. 2013. Omlouváme se za tuto malou změnu vzhledem ke kapacitním možnostem lektorů.

  Důležitá změna snížení rozsahu školení pro kvalifikace ve stupni 3
  Tato změna je možná pouze po předchozím absolvování stupňů 1 a 2!

  Pro kvalifikaci IWI je nutné absolvovat také „TM“ technologický modu
  Každý uchazeč, který nemá předchozí kvalifikaci IWIP, musí vždy absolvovat školení IWI-TM, tj. IWI – technologický modul. Technologický modul musí být zakončen absolvováním průběžné zkoušky. Poté je možné nastoupit do kurzu inspekčního modulu IWI-B, IWI-S, IWI-C. V případě kvalifikace osob z jedné firmy, je možné snížit rozsah hodin inspekčního modulu po doložení předchozí NDT kvalifikace (RT, UT, PT, MT, VT). Rozsah NDT kvalifikace Vám rádi ověříme, kontaktujte prosím školicí středisko – paní Kohoutková nebo pan Sazonov.


  Nabídka mimořádného termínu VT 2 dw v Ostravě

  31 .03. 2013 Nabídka mimořádného termínu VT 2 dw (svary dle ISO 9712) v Ostravě
  Termín konání 22. 04. 2013 - 24. 03. 2013
  Při zaslání předběžné přihlášky do 6.4. 2013 sleva 8% z kurzovného.


  PF 2013

  21 .12. 2012 Společnost ATG Vám přeje krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok!


  zobrazit dokument  [138 kB]

  Mimořádný termín recerftifikace z VT dle EN 970 na VT 2 dw

  03 .12. 2012 Upozorńujeme na mimořádně vypsaný termín recertifikaci VT dle EN 970 do kvalifikace VT 2 dw - vizuální kontrola svarů formou jednodenního doškolení a absolvováním zkoušky a to v termínu:

  19. 12. 2012 - doškolení - příprava ke zkoušce 2800,- Kč bez DPH
  20.12.2012 - zkouška včetně certifikace 5650,- Kč bez DPH


  V případě zájmu obratem kontaktujte naše školící středisko na skoleni@atg.cz.

  ATC, Inc. - nový partner ATG v oblasti zkoušení netěsností

  30 .10. 2012 ATG vítá nového dodavatele a obchodního partnera společnost ATC Inc. z USA www.atcinc.net. Společnost ATC je výrobcem unikátní a patentované technologie pro zkoušení netěsností (LT) tzv. micro-flow, měření přímého toku z, nebo do zkoušeného dílu.

  Díky úspěšnému absolvování speciálního školení našich 4 pracovníků, jsme se stali exklusivním zástupcem ATC pro prodej, servis a kalibrace v ČR, SK, Německu, Polsku, Rakousku, Maďarsku, Turecku a dalších zemích střední a východní Evropy. Budeme se těšit až Vás seznámíme s touto unikátní technologií a nespornými výhodami oproti jiným konvenčním metodám. Za ATG, Ondřej Doubek.

  ANKIROS Fair - přijďte nás navštívit na mezinárodní veletrh v Istanbulu

  13 .09. 2012 Od 13. – 16. září 2012 nás můžete zastihout na mezinárodním veletrhu Ankiros – v Istanbulu. Naši expozici naleznete na stánku H2 C110. Těšíme se na setkání s Vámi.


  Nové termíny kurzů, doškolení a zkoušek pro VT2dw

  28 .08. 2012 Vážení zájemci o kurzy VT 2 dw (přímé vizuální zkoušení svarů) a recertifikace z VT dle normy EN 970 do systému VT2dw dle EN 473, vzhledem ke zvýšenému zájmu o tyto typy kurzů vypisujeme další termíny na školení i doškolení pro recertifikaci do systemu EN 473 a to v našem školícím středisku ATG Ostrava, 28. října 150 (budova Ostravia Trade), 702 00 Ostrava. Taktéž vypisujeme více termínů pro absolvování zkoušek a to pod hlavičkou ATGCERT a ve spolupráci s Českým svářečským ústavem s.r.o. Areál VŠB-TU, 17 listopadu 2172/15, 70833 Ostrava - Poruba.

  Přehled termínů pro kurzy, doškolení a zkoušky VT 2 dw - podzim 2012
  • Kurz VT 2 dw - 28 hodin školení v termínu - 24.9. - 26.9. 2012
  • Doškolení VT 2 dw - 8 hodin v termínu 27.9. 2012
  • Zkouška pro oboje ve 41. týdnu a to 9.10. 2012 na ČSÚ Ostrava
  • Kurz VT 2 dw - 28 hodin školení v termínu - 22.10. - 24.10. 2012
  • Doškolení VT 2 dw - 8 hodin v termínu 25.10. 2012
  • Zkouška pro oboje ve 45. týdnu a to 6.11. 2012 na ČSÚ Ostrava
  • Kurz VT 2 dw - 28 hodin školení v termínu - 26.11. - 28.11. 2012
  • Doškolení VT 2 dw - 8 hodin v termínu 22.11. 2012
  • Zkouška pro oboje ve 49. týdnu a to 4.12. 2012 na ČSÚ Ostrava

  V otázkách školení se obracejte na vedoucí ŠS pí. Kohoutkovou - kohoutkova@atg.cz nebo pí. Hellingerovou - hellingerova@at.cz, tel.: +420 234 312 202 nebo +420 731 471 892.
  Ke zkouškám a certifikace se přihlašujte u Mgr. Růžičky - ATGCERT, ruzicka@atg.cz , mobil - +420 731 125 024

  ATG slaví 20 let!

  01 .06. 2012 V těchto dnech slaví společnost ATG 20 let od svého vzniku. K této příležitosti byl uspořádán seminář o produktech a službách v oblasti NDT, který se konal v hotelu Prezident (Praha). Jednotlivá témata prezentovali specialisté firem ATG, ATG Slovakia, LA COMPOSITE ale i naši partneři ze zahraničí: BALTEAU, Sonatest, Rohmann, TECNITEST, Chemetall.

  Odborný seminář vyvrcholil večer za doprovodu živé hudby na parníku Europe. Několik fotografií můžete nalézt zde, další poskytnou zástupci obchodního oddělení (sales@atg.cz) na vyžádání.

  Pozvánka na výstavu měřící a kontrolní techniky CONTROL

  19 .04. 2012 Ve dnech 8. – 11. 05. 2012 se firma ATG opět zúčastní mezinárodního obchodního veletrhu CONTROL Stuttgart se zaměřením na kvalitu a nedestruktivní zkoušení materiálů. ATG vystavuje v hale 1, na stánku 1722 – společně s německými firmami Chemetall a CNS.

  Landesmesse Stuttgart
  Messepiaza
  70629 Stuttgart
  Otevírací hodiny:
  Úterý – čtvrtek: 09.00 – 17.00
  Pátek: 09.00 – 16.00

  Těšíme se na Vaši návštěvu.
  Tomáš Jirák a Ondřej Doubek

  EN 473/ISO 9712 - Váš vlastní výběr NDT certifikačního systému a orgánu

  05 .04. 2012 NDT personální certifikace je určována požadavky zákazníka a je Vaší pravomocí se samostatně rozhodnout pro vhodný systém a tím i certifikační orgán, který je schopen hájit Vaše obchodní zájmy a být zákazníkem uznán. O nic více nejde. Je standardním postupem, že držitelé certifikátů mění certifikační orgán podle svého rozhodnutí a systém ATG Cert umožňuje tento přechod a vstup z jiných certifikačních systémů.

  Jedinou poznávací značkou danou zákonem, zda certifikační orgán a systém jsou důvěryhodnými, je notifikace v OJEC jako RTPO (Recognized Third Party Organization) podle evropské tlakové direktivy PED 97/23/EC. V jiných případech se odběratel a uživatel NDT certifikace musí spoléhat na svoje nebo sdílené zkušenosti a na reference možných certifikačních a kvalifikačních systémů.

  Akreditace systému je doprovodným znakem sledované kvality systému certifikace. Akreditace však nemá podstatný vliv na kvalitu školení a to je právě místo, kde Váš NDT operátor získává podstatnou část svých znalostí a tím i způsobilosti. Nicméně ATG školící a zkušební středisko jsou auditována a schválena několika akreditovanými certifikačními orgány.
  zobrazit dokument  [148 kB]

  Naše kurzy Inspector Qualification a IWI jsou nyní certifikovány API!

  28 .02. 2012 Každý student ATG, který absolvuje školení a/nebo složí zkoušku v kvalifikacích RT, PT, IWI a Inspector (tzn.: Shop/Site/Plant inspection) nyní může získat certifikát s logem API.

  Tímto krokem jsme rozšířili naši nabídku v rámci Programu poskytovatelů školení dle API (American Petroleum Institute). Jsme nyní jediné školicí a zkušební středisko ve střední Evropě nabízející kvalifikaci API, a to nyní již ve 4 metodách. Pro více informací neváhejte kontaktovat naše Školicí Středisko ATG.
  zobrazit dokument  [2.21 MB]

  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for cz/pdf/INFO.pdf in /home/html/atg.cz/public_html/functions.php on line 9

  ATG brožura INFO 2012 - publikována

  15 .02. 2012 Rádi bychom Vám představili kompletní přehled o všech našich službách a výrobcích, který jsme pro Vás již tradičně připravili jako přehlednou brožuru INFO 2012. Pokud ji požadujete v tištěné podobě – kontaktujte nás, rádi Vám ji zašleme.


  zobrazit dokument  [0 kB]

  Mimořádný termín kurzu VT2dw

  31 .01. 2012 Dovolujeme si Vás upozornit, že kurz VT2dw, který se bude konat od 13.2. - 15.2. 2012 v Ostravě, je již zcela naplněn. Z těchto důvodů organizujeme mimořádný kurz VT2dw v termínu 27.2. - 29.2. 2012, taktéž v Ostravě. V případě zájmu nás prosím obratem kontaktujte na e-mailu skoleni@atg.cz  Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for en/pdf/katalogy/ET/wheelscan_950_m3.pdf in /home/html/atg.cz/public_html/functions.php on line 9

  WHEEL SCAN 950 M3

  07 .10. 2011 Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že jsme tento rok pro naše české i zahraniční zákazníky vyvinuli a úspěšně dodali několik zařízení řady WHEEL SCAN 950 M3. Jedná se o automatizovaný zkušební systém na bázi vířivých proudů pro rychlé a kvalitní zkoušení různých leteckých kol, včetně zkoušení kol dle specifikace výrobců Honeywell a Goodrich. Zkoušení je prováděno kontaktně, pomocí speciálně tvarované diferencilání sondy s využitím přístroje ELOTEST M3 od firmy Rohmann. K systému je možno připojit i jiná ET zařízení např. řady ELOTEST PL a upgadovat systém tak, že je schopen generovat C-scan zkoušené oblasti. Více technických informací naleznete v prospektu, nebo na je získáte na sales@atg.cz.


  zobrazit dokument  [0 kB]

  VT dle EN 970 končí

  08 .09. 2011 K 1.9.2011 byla nahrazena norma ČSN EN 970 normou ČSN EN ISO 17637. Proto dochází ke změně názvu úspěšné kvalifikace VT dle EN 970 na Vizuální kontrola tavných svarů. Držitelé certifikátu VT dle EN 970 dále mají možnost získat recertifikaci na VT2dw dle EN 473 / ISO 9712. Podrobnější informace o nabídce kvalifikací pro VT a o certifikaci.


  Společnost ATG je uznána od Iraq Civil Aviation Authority

  01 .09. 2011 5. srpna 2011 jsme úspěšně absolvovali velmi důležitý audit od ICAA (Iraq Civil Aviation Authority). Společnost ATG se tak stala schváleným školicím střediskem pro letectví podle ICAR part 21. Naše školení tak budou realizována v oblasti NDT (pro všechny metody) dle standardu NAS 410 / EN 4179.


  zobrazit dokument  [625 kB]

  Nové defektoskopy řady UNIMAG 400 AC/AC

  20 .07. 2011 Na základě častých požadavků na sériové zkoušení menších feromagnetických dílů metodou magnetickou práškovou, jsme vyvinuli zařízení UNIMAG 400 AC/AC. Tím jsme doplnili stávající řadu UNIMAG 600 a 900 AC/AC o systém s nejmenší upínací délkou a velmi zajímavým poměrem cena/výkon.

  Jedná se o zařízení s otevřeným magnetickým obvodem, kombinovanou magnetizací a automatickým zkušebním cyklem. To umožňuje efektivní zkoušení velkých sérií různých feromagnetických dílů zejména pro automobilový průmysl. Pro více informací kontaktujte naše obchodní oddělení.
  zobrazit dokument  [551 kB]

  Blaník L-13 pod kontrolou

  20 .04. 2011 Úzce spolupracujeme na vývoji a realizaci modifikace kořenové oblasti křídla známých kluzáků L-13 Blaník. Projekt je veden firmou AD&C (Aircraft Design & Certification ltd.), viz. ADxC-DC-39-001.


  zobrazit dokument

  Český zástupce ATG trvale řídí činnost pobočky ATG ve Spojených Arabských Emirátech

  01 .04. 2011 Od 20. 3. 2011 trvale působí ve Spojených Arabských Emirátech projektový manažer ATG CTS – Ing. Michal Škeřík. Lokálním partnerům jsou k dispozici následující kontaktní údaje; P.O. Box 512, Abu Dhabi, U.A.E., telefon: +971 55 526 788, e-mail: uae@atgtesting.com


  Co jsme přichystali nového pro rok 2011 !

  14 .01. 2011 Vážení přátelé, rádi bychom Vás informovali o nejdůležitějších událostech, které pro Vás máme připraveny hned v prvních týdnech roku 2011. Jedná se o:


  • rozšíření školicích služeb v Ostravě ve spolupráci s ČSÚ Ostrava
   termíny a detaily o rozšíření spolupráce nalezneta zde
  • spuštění dceřinné společnosti na Ukrajině - ATG - ONIKO
   detaily a registraci firmy naleznete zde
  • jmenování nového ředitele Školicího a zkušebního střediska ATG
   tím se stal Ing. Václav Minařík, který tak střídá po dvou letech Ing. Milana Maluška, jenž nyní zastává pozici výkonného ředitele ATG
  • vyhlášení výběrového řízení na pozici Sales Manager ČR
   detaily k této pozici naleznete v dokumentu zde


  Věříme, že i v roce 2011 budeme moci spolu úspěšně spolupracovat. Příjemný celý rok Vám přeje

  tým ATG
  Advanced Technology Group

  ATG v Ostravě

  26 .11. 2010 Vážení zákazníci. V zájmu zvýšení kvality našich obchodních služeb a především zajištění jejich lepší dostupnosti na Moravě jsme od 1.11. 2010 rozšířili náš tým obchodních zástupců. Novým zkušeným zástupcem je Ing. Dušan Prchal (NDT Level II), který bude sídlit v prostorách ATG Ostrava (budova Ostravia Trade, 28. října 150, 702 00 Ostrava).

  V případě zájmu ho neváhejte kontaktovat na emailu: prchal@atg.cz, nebo mob. tel.: +420 734 680 420.

  Těšíme se na další úspěšnou spolupráci s Vámi.

  ATG CERT

  09 .11. 2010 ATG reaguje na požadavek českého a zahraničního průmyslu na certifikovaný personál i mimo dosud zavedené akreditované kvalifikační systémy. Od 1.11.2010 proto nabízí možnost získat personální certifikaci pro NDT personál, plant inspektory, inspektory svařování a další technické profese v ATG CERT, který je neakreditovaný certifikační orgán splňující požadavky EN ISO/IEC 17024.

  Podrobnější informace získáte u Mgr. Martina Růžičky: ruzicka@atg.cz; te: +420 234 312 202.

  ISO 9001:2008 - úspěšný audit s rozšířením

  20 .10. 2010 Naše společnost ATG s.r.o. úspěšně rozšířila platnost certifikace ISO 9001:2008 i na další své činnosti v oboru nedestruktivního testování. Nyní naše certifikace pokrývá také vývoj a výrobu zařízení pro NDT , čímž jsme dosáhli certifikace pro všechny oblasti naší činnosti.

  Audit byl proveden společností: HSB Registration Services, Pennsylvania.
  zobrazit dokument  [421 kB]

  Školení PT 1 + 2 o den kratší a výhodnější

  03 .10. 2010 Vážení klienti, rádi bychom Vás informovali, že plánované školení v metodě PT - kapilární ve stupni 1+2 bude v termínu od 15. 11. 2010 zkráceno o jeden den z důvodu státního svátku 17. 11. 2010. Školení se bude konat za těchto podmínek:
  TERMÍN: 15. 11. - 16. 11. (2010); MÍSTO: ATG Praha; METODA A STUPEŇ: PT 1+2, dle EN 473; SLEVA: 1300 Kč bez DPH
  FINÁLNÍ CENA: 13 800 Kč bez DPH za celé školení ve stupni 1+2

  Požadavky na počet hodin při kvalifikaci dle normy EN 473 bude dodržen, takže můžete bez komplikací pokračovat ve Vašem certifikačním procesu - závěrečnou zkouškou a žádostí o certifikaci.

  Akční sleva na školení NDT

  24 .08. 2010 Využijte letní slevy pro získání kvalifikace v oblasti školení defektoskopie - NDT. Každý uchazeč, který do 31. srpna 2010 podá Závaznou přihlášku na školení, která budou probíhat v měsíci září 2010, získá slevu 5% z ceníkové ceny. Nabídka se týká metod: VT 2, MT 1+2, UT 1+2, RT1+2, UTT, VT970, LT, BASIC

  Pozn.: Slevy nelze sčítat. Tato nabídka platí od 24.8. do 31.8.2010. ATG školicí středisko si vyhrazuje možnost školení zrušit dle platných podmínek pro jejich konání (minimální počet účastníků). Příjemný zbytek léta Vám přeje ATG.

  Pozvánka na výstavu měřící a kontrolní techniky CONTROL

  23 .04. 2010 Vážení zákazníci a přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na mezinárodní výstavu měřící a kontrolní techniky CONTROL, která se koná v Německém Stutgartu. Společnost ATG s.r.o. bude sdílet stánek se svým dlouholetým partnerem, firmou Chemetall. Jako hlavní exponát jsme pro Vás připravili zařízení UNIMAG 600 AC/AC s novým unikátním řízením magnetizací. Dále budeme prezentovat proudové zdroje MAGMAN, nové jednocívkové jho RUM 230 a řadu videoprojekcí z našich nejnovějších MT, PT a UT instalací.

  Rádi Vás uvítáme na našem stánku č.1222 v HALE č.1., kde budou po celou dobu konání veletrhu přítomni obchodní zástupci firmy ATG z Prahy a první tři dny i zástupce našeho Německého distributora, pan Lutz Lindecke z firmy CNS z Potsdamu.

  CONTROL, STUTGART, 4-7.5 2010, HALA 1, stánek 1222

  Otevřeli jsme nové středisko pro školení a NDT zkoušení

  08 .04. 2010 Koncem března jsme se zúčastnili delegace ministryně školství České republiky PhDr. Miroslavy Kopicové do Egypta. Při její návštěvě Arabské akademie v Alexandrii byl prezentován projekt nového školícího střediska pro nedestruktivní testování a inspekce, jejímž zakladatelem je právě firma ATG. První školení jsou plánována na květen 2010.

  Toto středisko pro školení a inspekce NDT bylo založeno právě ve spolupráci s Arabskou akademií AAST (Arab Academy for Science and Technology and Maritime Transport) a kanadskou společností Canspect. Jedná se o jeden z prvních vzájemných projektů mezi Egyptem a Českou republikou zaměřených na vzdělávání. Cílem je poskytovat školicí a inspekční služby v oblasti severní Afriky a Středního východu.   


  UNIMAG Basic s generátory MAGMAN - nové ekonomické defektoskopy, vhodné i pro letecký průmysl

  07 .03. 2010 Horizontální magnetické defektoskopy řady UNIMAG Basic jsou univerzální zařízení, která jsou připojitelná k mobilním nebo stacionárním generátorům řady MAGMAN. Patří do nové řady ekonomických magnetických defektoskopů s vynikajícím poměrem výkon/cena.

  Prizmatické podpěry mohou být zaměněny za rolny ve dvou roztečích k manuální rotaci zkoušeného dílu. Vhodné zdroje proudu jsou od typu 4000 (H nebo F) výše, optimální je kombinace UNIMAG 1200 (nebo 1800) s generátorem MAGMAN 6000 H. Tato konfigurace je ekonomicky výhodným řešením s velmi dobrým poměrem výkon/cena při vynikajících detekčních schopnostech magnetizačního systému. Další technické parametry viz. prospekty UNIMAG Basic a MAGMAN.

  Získejte kvalifikaci s certifikátem API !

  08 .02. 2010 Obhájili jsme první audit společnosti API (American Petroleum Institute) pro poskytování kvalifikačních služeb v metodách RT a PT. Nyní jsme schváleným kvalifikačním střediskem jako API - Certified Training Provider.

  V současnosti jsme tedy jediným školicím střediskem ve střední Evropě, které může poskytovat kvalifikaci pracovníků se závěrečnou certifikací u API. Pro více informací kontaktujte školicí středisko ATG.

  Termíny školení 2010

  31 .12. 2009 Vážení přátelé, pro rok 2010 již máme pro Vás připravenu řadu školení s konkrétními termíny. Určitě si vyberete ten správný - zaměřený na pracovníky NDT a defektoskopie, korozní inženýry, konstruktéry, inspektory, svářečský personál nebo školení za účelem rekvalifikace.

  Šťastný Nový rok 2010 Vám přeje tým pracovníků ATG.


  Pozvánka na prezentaci průmyslových rentgenů BALTEAU

  19 .11. 2009 Společnost ATG s.r.o. si Vás ve spolupráci s belgickou firmou BALTEAU NDT dovolují pozvat na bezplatnou prezentaci průmyslových rentgenů BALTEAU s možností jejich praktického vyzkoušení.
  Prezentace začíná ve čtvrtek 3.12. 2009 od 10:00 a končí ve 12:00 hod. Poté bude probíhat diskuse a praktická ukázka.


  Prezentace se koná v prostorách společnosti ATG s.r.o., Praze 9 - Letňanech, Beranových 65. Přihlášky zasílejte na email vondra@atg.cz, případně volejte na 731 471 898 kolegovi Janu Vondrovi. Po dohodě je možné zajistit i výhodné ubytování v blízkosti ATG!

  Náš významný klient Jihostroj, a.s. získal významnou akreditaci NADCAP

  23 .10. 2009 NADCAP akreditaci uznávají výrobci jako je: Parker Hannifin Corp., Honeywell International, GE Aircraft Engines, Pratt & Whitney, Boeing Company a další. Kromě výborného týmu specialistů ve společnosti Jihostroj a.s. k úspěšné certifikaci taktéž přispěli naši NDT specialisté Pavel Mařánek, Ing. Václav Jandura, Ph.D. a Josef Krejča, kteří zastřešili proces jako Vnější agentura ATG .


  POZOR - změna termínů školení RT, VT, UT

  23 .09. 2009 Rádi bychom Vás informovali o změně termínů školení. Jelikož se měly původně plánovaná školení realizovat v týdnech kde jsou Státní svátky (28/10/2009 a 17/11/2009), rozhodli jsme se posunout tato školení o týden. Aktualizované termíny školení můžete nalézt v Kalendáři kurzů (jako dokument ke stažení PDF) nebo přímo v on-line Kalendáři kurzů u každého jednotlivého školení v sekci Školení a semináře.

  Věříme, že tuto změnu uvítáte vzhledem k tomu, že si pak můžete v klidu užít státní svátek. V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat naše školicí středisko ATG.

  Ing. Milan Malušek
  vedoucí školicího a zkušebního střediska ATG
  skoleni@atg.cz

  Dodávka horizontálního magnetického defektoskopu UNIMAG 13 000 AC-AC

  27 .08. 2009 Společnost ATG s.r.o. během léta úspěšně předala do provozu horizontální magnetický defektoskop UNIMAG 13 000 AC-AC. Tento unikátní systém je jeden z největších svého druhu a byl navržen na základě dlouhodobých zkušeností našich konstruktérů v souladu se specifickými požadavky zákazníka a jeho finálních odběratelů (MAN, CATERPILLAR, WÄRTSILÄ, SIEMENS etc.).

  Primárně je zařízení určené ke zkoušení velkých klikových hřídelí o délce až 13 m a hmotnosti 25 t magnetickou metodou práškovou a může být snadno modifikováno i pro zkoušení jiných velkých dlouhých dílů o délkách až 20 m a hmotnostech kolem 50 t. Systém nabízí díky kombinované magnetizaci a automatickému zkušebnímu módu velmi kvalitní a rychlé provedení MPI kontroly 100% povrchu s maximálním ohledem na bezpečnost operátorů i zkoušeného dílu.
       Více informací včetně možnosti shlédnutí videoprezentace, referenční návštěvy apod. získáte na sales@atg.cz , nebo na tel: +420 731 471 889

  Zakládáme školicí středisko v Egyptě

  27 .07. 2009 Tento měsíc byla slavnostně podepsána partnerská dohoda mezi ATG, Canspect Corporation a Arab Academy for Scinece Alexandria za účelem zřízení nového školicího střediska pro technický personál.

  Arab Academy for Scinece Alexandria je jednou z nejrespektovanějších vzdělávacích institucí v arabském světě. S naším kanadským partnerem, společností Canspect, plánujeme v Alexandrii do konce roku 2009 realizovat první školení pro NDT personál.

  ATG je schválena firmou HONEYWELL v metodách MT a PT

  28 .05. 2009 Naše společnost ATG získala schválení pro činnosti vnější agentury v oblasti letectví korporace Honeywell. Velkou zásluhu na tom má náš kolega Ing. Václav Jandura, Ph.D., který vedl jednání a jako inspektor NDT ve stupni III splnil všechny náročné požadavky společnosti Honeywell pro získání certifikace NDT Level III / SCA.

  Až do roku 2014 můžeme nyní poskytovat služby v oblasti kvalifikace personálu, odborné garance, metodické činnosti a praktický výkon NDT zkoušení v metodách MT (magnetické testování) a PT (kapilární testování).

  ATG schváleno pro školení NDT v sektoru ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

  14 .05. 2009 7. května 2009 jsme získali Schvalovací list od ŽSR VVÚŽ (Železnic Slovenskej republiky - výzkumného a vývojového ústavu železníc). Tato organizace je certifikančím orgánem osob nedestruktivního zkoušení železnic ve Slovenské republice.


  ATG tak vstoupila do nového oboru - železnic, kde nyní budeme provádět kvalifikaci a certifikaci pracovníků NDT v sektoru "železniční doprava" podle EN 473:2008 a vyhlášky UIC code 960. Dle dohody jsme oprávněni poskytovat tyto služby mimo území Slovenské republiky.

  Nová plně automatická kapilární linka LPC 1000

  21 .04. 2009 Firma ATG vyvinula plně automatickou kapilární linku s uzavřeným dopravníkem. Na lince, která je určena pro Slovinského dodavatele odlitků firmy Audi, je možné vyzkoušet až 480 dílů za směnu. Linka byla navržena tak, aby na ní bylo moožné zkoušet díly se složitým povrchem.


  Změna termínu kurzu pro Manažery kvality (QMS) - ISO 9001:2008

  06 .04. 2009 Rádi bychom Vás upozornili, že z technických důvodů jsme byli nuceni přesunout plánované školení pro pracovníky implementující ISO 9001:2008 (kurz: ISO MK / 080409) z 8. dubna na 23. dubna 2009.

  Omlouváme se za tuto změnu. Doufáme, že Vám nezpůsobí žádné komplikace.
  Pro více informací neváhejte kontaktovat naše školící středisko ATG (viz. kontakty).

  Na setkání s Vámi se těší tým lektorů ATG.

  Změna termínu osvěžovacího semináře MT

  21 .03. 2009 Rádi bychom Vás upozornili, že z technických důvodů jsme byli nuceni přesunout plánovaný "Osvěžovací seminář na metodu MT" - testování magnetickou metodou práškovou z 24. března na 12. května 2009.

  Omlouváme se za tuto změnu. Doufáme, že Vám nezpůsobí žádné komplikace.
  Pro více informací neváhejte kontaktovat naše školící středisko ATG (viz. kontakty).

  Na setkání s Vámi se těší tým lektorů ATG.

  Vizuální kontroly tavných svarových spojů kovových materiálu - školení

  11 .03. 2009 Vážení obchodní přátelé,
  naše školící středisko vypsalo nové termíny školení - zkoušek a certifikací pro vizuální zkoušení podle normy EN 970/17 637.


  Tato kvalifikace je určena pro pracovníky provádějící:
  vizuální kontrolu, pro dozorový a inspekční personál, pracovníky kontrol, přejímky, technology výroby a mistry. Je vhodná i pro svářeče ve smyslu samokontroly výrobního procesu.

  Termíny kurzů naleznete v sekci: Školení a semináře / Kalendář kurzů.

  Certifikační proces pro vizuální kontrolu tavných svarů zahrnuje:
  • Školení v rozsahu 16 hodin - 2 dny
  • Kvalifikační zkouška složená z části: všeobecné, specifické a praktické - 1 den
  • Celková doba školení s kvalifikační zkouškou je tedy 3 dny

  Všechny kurzy probíhají v:
  ATG - Ostrava,
  28. října 150
  budova Ostravia Trade - 4. patro.

  Podrobné informace a přihlášku naleznete na tomto odkaze:
  Školení VT podle EN 970/17 637 [469 kB]

  POZOR - změna termínů kurzů metody ET - vířivé proudy

  13 .02. 2009 Školení metody vířivých proudů ET pro stupně 1 a 2 s plánovaným zahájením 9. 3. (ET1) a 16. 3. 2009 (ET2) budou z časových a organizačních důvodů posunuta na měsíc duben 2009.

  Nové termíny byly stanoveny následovně:
  • kvalifikační kurz ET 1: 6. - 10. 4. 2009
  • kvalifikační kurz ET 2: 14. - 17. 4. 2009
  • praktika: 27. - 30. 4. 2009
  Doufáme, že Vám tato změna nezpůsobí komplikace. Pro více informací neváhejte kontaktovat naše školící středisko ATG (viz. kontakty).

  Na setkání s Vámi se těší tým lektorů ATG.

  Osvěžovací semináře pro NDT pracovníky

  20 .01. 2009 Přijďte si doplnit a osvěžit Vaše znalosti z oblasti NDT zkoušení

  Termíny Osvěžovacích seminářů NDT
  - metoda PT 17. 02. 2009
  - metoda UT 24. 02. 2009
  - metoda RT 17. 03. 2009
  - metoda MT 24. 03. 2009
  - metoda ET 07. 04. 2009
  - metoda VT 14. 04. 2009
  - metoda LT 28. 04. 2009


  Semináře jsou zcela jedinečné - proč?
  • seminář trvá jen 1 den
  • získáte jasný přehled o požadavcích různých norem užívaných při UT zkoušení
  • předáme Vám důležité informace o nových zkušebních postupech a zařízeních
  • součástí jsou samozřejmě i modelové situace a konzultace
  • o absolvování semináře Vám bude vystaveno potvrzení
  Podrobné informace o všech Osvěžovacích seminářích Vám rádi poskytneme v našem ATG školícím středisku - viz. kontakty, nebo v dokumentu:
  Osvěžovací semináře NDT [420 kB]

  Ing. Václav Bízek, CSc. slaví 75 let !

  14 .01. 2009 Ing. Václav Bízek, CSc. slaví 75 let ! Václave, k Tvé pětasedmdesátce Ti přejeme hlavně pevné zdraví a pohodu, tj. plné vytížení v práci i v soukromém životě. Ke gratulaci se jistě připojí i pěkná řádka Tvých bývalých kolegů ze SVÚM i nynějších z ATG a především absolventů školení RT, kterým jsi předal vše, co je třeba, aby každý z nich si mohl říci, že je skutečný RT operátor.

  Dne 15.01.2009 slaví svých junáckých 75 let pan Ing. Václav Bízek, CSc.

  Po absolvování ČVUT - Fakulty strojní nastoupil v roce 1959 do Státního výzkumného ústavu materiálu (SVÚM) v Praze, kde do roku 1966 pracoval ve výzkumu žárupevných a nerezavějících ocelí. V roce 1966 na vlastní žádost přešel v rámci SVÚM do úseku VDR - výzkumu defektoskopie a radioizotopů, kde se zejména věnoval oboru prozařování. V letech 1967 až 1970 působil jako expert pro NDT v Ranchi v Indii.

  Po svém návratu do ČSSR i nadále pracoval ve SVÚM jako vědecký pracovník NDT – vedoucí oddělení VDR-1. Řešil státní výzkumné a aplikační úkoly v oboru prozařování ionizujícím zářením. V rámci těchto úkolů a ve spolupráci s Ing.Janem Špundou, CSc. byla v ČSSR zavedena průmyslová radioskopie.

  Proto je pan Ing.Václav Bízek, CSc.oprávněně považován za jednoho ze zakladatelů české průmyslové radioskopie. Během tohoto vývoje spolupracoval s osobnostmi české defektoskopie jako Ing.Richard Wisinger, pan Lumír Špika, Ing. Leoš Klásek a další. Jeho nejbližšími spolupracovníky ve SVÚM byly legendy české defektoskopie jako například pan profesor Karel Slonek, Ing.Lubomír Čížek, CSc., Ing. Lubomír Duben, CSc., Pavel Fencl, Josef Kyrian, Miloslav Šulc či Jiří Janeček.

  Od roku 1971 působí jako lektor a zkušební komisař v NDT metodě RT a VT při školeních a zkouškách pro kvalifikační a certifikační systémy zavedené v ČR.

  Od roku 1994 přešel pan Ing.Václav Bízek, CSc. ze SVÚM do ATG (Advanced Technology Group s.r.o.), kde pracuje a předává své znalosti a zkušenosti do současnosti.


  Tři generace RT v ATG: Ing. Michal Škeřík, Ing. Václav Bízek, CSc. a Ing. Tomáš Netušil

  Digitalizace v radiografii

  02 .12. 2008 Všechny zájemce o nové digitální přístupy k radiografii zveme na seminář zaměřený na zavádění nových přístupů v průmyslových podmínkách. Seminář se bude konat 29. 1. 2009 v budově ATG v Praze.


  SEMINÁŘ DIGITALIZACE V RADIOGRAFII

  Cíl semináře
  Účastníky semináře seznámíme se současným stavem digitalizace. Po absolvování semináře budete informováni o možnostech, ale i o omezeních, nových digitálních technik v radiografii. Informace které získáte budou vhodným vodítkem k objektivnímu posouzení tržní nabídky a umožní Vám získat nadhled při hodnocení informací obchodního charakteru.

  Seminář je zaměřen na následující témata
  • druhy digitálně radiografických systémů
  • technická omezení digitálních systémů (kde a jak je lze použít v praxi)
  • platné normativní dokumenty vztažené k digitalizaci radiografie (EN, ASME Code, ...)
  • postup při výběru digitálního systému pro danou aplikaci a jeho zavádění do provozu
  Pro koho je seminář určen *
  • pro všechny zájemce o přechod k počítačové a digitální radiografii
  • pro quality managery
  • pro vedoucí defektoskopických pracovišť
  • pro investiční pracovníky
  * znalost základů radiografie je výhodou, ale není podmínkou

  Datum semináře: 29. 1. 2009

  Místo konání semináře
  ATG
  Beranových 65
  Praha – Letňany
  199 00

  Cena semináře: 833 Kč (cena s DPH)
  V ceně semináře jsou tištěné materiály, občerstvení během semináře a večeře

  Rámcový program - leták a registrace k účasti ke stažení [395 kB]
  (Maximální počet účastníků je 20, proto je včasná registrace doporučena.)

  Kontakt
  Jiří Pitter - organizační zajištění
  Michal Škeřík - odborné zajištění

  ATG - WWW STRÁNKY ATG NYNÍ I ANGLICKY

  15 .10. 2008 Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vás informovali, že dnes byly spuštěny naše nové internetové stránky ATG také v anglické verzi. Zároveň jsme začali pracovat na verzi v Ruském jazyce, která bude spuštená v listopadu 2008.

  Pro další informace z oblasti NDT, defektoskopie, technických inspekcí a personalní kvalifikace navštivte příslušné sekce na www.atg.cz.

  ANKIROS Fair - come to visit us at the international fair in Istambul

  23 .09. 2008 Termín: 16.10 až 19.10. 2008
  Místo konání: ISTANBUL
  Náš stánek: Hala 2, stánek C2
  Zaměření veletrhu: Iron - Steel & Foundry Technology, Machinery & Products

  Na veletrhu budeme prezentovat naše nejnovější produkty pro NDT. Tohoto veletrhu se budou účastnit zástupci obchodního oddělení - Ondřej Doubek a Ing. Michal Fišer. Velmi rádi Vás na našem stánku uvidíme. Pokud budete chtít dohodnout přesný termín na schůzku - neváhejte nás kontaktovat na telefonech: +420 731 471 889 nebo na + 420 737 260 282.
  zobrazit dokument

  Poslední šance ušetřit na školení pro RT a UT - AKCE do 12/2008

  12 .09. 2008 Nové vydání normy EN 473:2008* musí být zavedeno do kvalifikační a certifikační praxe nejpozději do konce roku 2008. Od ledna 2009 budou muset všichni uchazeči o certifikaci v metodách RT a UT absolvovat delší školení o 32, resp. 24 hodin.

  Školení budou od ledna 2009 díky této změně delší a tím i dražší. Tato delší školení se týkají všech pracovníků, kteří budou chtít získat certifikaci v metodách NDT:
  • RT radiografické zkoušení - v úrovni 1, 2
  • UT zkoušení ultrazvukem - v úrovni 1, 2
  Zároveň budou muset všichni uchazeči o získání certifikace NDT v úrovni 3, a to pro všechny metody NDT (tj. PT, MT, UT, ET, RT, VT a LT), absolvovat při školení i všeobecnou zkoušku. Poslední volné termíny pro školení naleznete jednoduše v sekci školení / Kalendář kurzů.

  Základní změny nového vydání EN 473:2008 ve vztahu k uchazečům o kvalifikaci a certifikaci v NDT [196 kB]

  * Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace pracovníků nedestruktivního zkoušení.

  ASME a API - nové kurzy školení

  08 .09. 2008 Naše školicí středisko dokončuje poslední přípravy pro spuštění kurzů založených na normách ASME a API (American Society Of Mechanical Engineers / American Petroleum Institute). Od října Vám budou k dispozici nové kurzy zaměřené na normy: API 510, 570, 580, 650, ASME VIII, VII, ...

  • API 510 - inspektor tlakových nádob
  • API 570 - autorizovaný inspektor potrubí
  • API 576 - inspekce zařízení na uvolňování tlaku
  • API 580 - inspekce rizik
  • API 650 + 653 - inspekce tankových nádrží a svařovaných ocelových nádob
  • ASME - oddíl VIII

  Pokud jste výrobce či dodavatel pro trh USA nebo klienty využívající americké standardy, zajisté využijete naše školení, služby technického dozoru, nezávislé inspekce nebo poradenství. V případě zájmu kontaktujte prosím naše školicí středisko emailem na: pitterj@atg.cz nebo na telefonu: + 420 234 312 202.

  Nová společnost ATG - Inspekta Srl., s.r.o.

  05 .09. 2008 Naše společnost založila novou dceřinou firmu. Jedná se o společnou aktivitu firem ATG a Inspekta Srl. Hlavním cílem této společnosti je poskytovat technické inspekce při výstavbě a montáži nových závodů, inspekce během provozu a údržby, hodnocení zbytkové (residuální) životnosti, due dilligence pro investory a banky apod.

  Ačkoliv se jedná o nový subjekt na trhu, vychází z 50-ti leté tradice podniku zahraničního obchodu Inspekta Praha, která byla celosvětově uznávána mnoha asociacemi a klienty z nejrůznějších oborů. Hlavní kontaktní osobou společnosti ATG - Inspekta Srl., s.r.o. je Ing. Jiří Arenberger (arenberger@atg.cz, mob.: + 420 737 260 281).

  Nová pobočka v Emirátech

  02 .09. 2008 V prosinci 2008 slavnostně otevřeme novou pobočku ATG ve Spojených Arabských Emirátech. V regionu Blízkého východu máme v plánu vybudovat nové školicí středisko zaměřené na NDT metody, problematiku koroze a svařování.

  Zobrazit všechny aktuality
  ATC Balteau Colenta Chemetall Kodak
  Labino Phoenix Rohmann Socomate Sonatest
  Positive SSL