Dceřinná společnost PK-Q


Hlavní činnost společnosti: provádění NDT zkoušek
Společnost PK-Q spol. s.r.o. je ryze česká společnost působící v oblasti provádění nedestruktivních zkoušek. Na českém trhu činnost vykonává již řadu let, byla založena roku 1999. Společnost vznikla spojením aktivit společností ATG s.r.o. a Petr Kulle PK-Q.

Prvořadým záměrem společnosti vždy byla a nadále i zůstává nabídka služeb v oblasti provádění NDT zkoušek jednotlivými metodami NDT.

Silnou stránkou společnosti jsou zejména
Společnost PK-Q spol s.r.o. nabízí činnosti související s nedestruktivním zkoušením součástí, polotovarů a dalších materiálů jednotlivými níže uvedenými NDT metodami:
  • radiografická metoda RT
  • ultrazvuková metoda UT
  • magnetická metoda prášková MT
  • kapilární metoda PT
  • metoda vířivých proudů ET
  • metoda vizuální VT
Kvalifikace prováděcího personálu
NDT zkoušky jsou prováděny kvalifikovaným personálem certifikovaným dle EN 473, SNT-TC-1A (pro potřeby zaměstnavatelské kvalifikace) a dle EN 4179 / NAS 410 (pro oblast letectví) ve stupních Level III a Level II. Odborné garance, poradenství, metodické činnosti a tvorba legislativy jsou zajištěny pracovníky kvalifikovanými ve stupni Level III.

Metodické províádění zkoušek, kritéria přípustnosti
Využívaná metodika provádění zkoušek a kritéria přípustnosti vychází z požadavků příslušných norem a specifikací, případně z konkrétních požadavků zákazníků. Za standardní je považováno provádění zkoušek dle požadavků EN norem a dle požadavků ASTM norem a ASME Code. V případě požadavku nabízíme provádění zkoušek i dle jiných předpisů.

Pro jednotlivé NDT metody jsou využívány písemné postupy (procedury), vzorové návodky a protokoly o zkoušce. V případě specifických požadavků na provedení zkoušek jsou zpracovávány návodky přímo dle požadavků zákazníků, či dle jimi dodaných podkladů.

Prováděcí prostory, časový průběh zkoušek
NDT zkoušky jsou prováděny v laboratoři v Praze - Modřanech, dále v provozovnách přidružených firem (Praha, Plzeň, Brno, Ostrava, ..) i v montážních podmínkách na jiných pracovištích a přímo u zákazníků.

Vzhledem k dostatečné kapacitě využívaného personálu lze zajistit zkoušky i v nepřetržitém sledu a v případě potřeby i o sobotách a nedělích.

Výstupy - protokolování výsledků
Po provedení zkoušky a jejím vyhodnocení jsou výsledky zpracovány a předávány v protokolu o zkoušce. Využívány jsou standardní protokoly zpracované v návaznosti na požadavcích EN ISO/IEC 17025. V případě požadavku zaznamenáváme výsledky zkoušek přímo do protokolu dodaného zákazníkem.

Základní přehled možností a způsobů provádění zkoušek

Radiografická metoda
Ultrazvuková metoda
Magnetická metoda prášková
Kapilární metoda
Vířivé proudy
Vizuální metoda

Objednání NDT zkoušek

V případě zájmu o NDT zkoušky a poradenství nás kontaktujte na níže uvedené adrese. Po obdržení potřebných vstupních informací, či po obdržení poptávky, Vám zašleme cenovou nabídku s návrhem termínu řešení. Pro zpracování poptávky využijte přiložený poptávkový formulář.

Kontakty

Sídlo společnosti
PK-Q spol. s r.o.
Na Pokraji 2/540
190 00 Praha 9 - Prosek

IČ: 257 68 816

Kontaktní osoby
Ing. Václav Jandura
tel: (+420) 234 312 202
fax: (+420) 234 312 205
mobil: 604 985 302

Petr Kulle
tel/fax: (+420) 286 588 404
mobil: 603 423 068

Provozovna v Praze - Modřanech
Provádění všech uvedených metod NDT, přednostně RT a UT zkoušky, dále MT, ...

Modřanská potrubní a.s. - areál Betatron
Komořanská 326/63
143 14 Praha 4
tel: 296 781 526
Prostory v Praze - Letňanech Provádění všech uvedených metod NDT, přednostně PT na kapilárních linkách, dále RT, MT, UT, ET, ...

ATG s.r.o.
Beranových 65
Praha 9 - Letňany
199 02